Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Формування в Україні власної економічної політики передбачає визначення головних напрямів її на основі принципів демократії, свободи підприємництва й від­критості для інтеграції у світове співробітництво.

Ефективна національна економіка є гарантією незалежності держави. В останні десять років розвиток законодавства з питань економіки пов’язаний зі змінами в правових формах (основах) її регулювання, переходом до ринкових механізмів.

Органи державної влади в Україні постійно здійснюють заходи щодо поглиблення правової та адміністративної реформ, створення гарантій проведення ринкових перетворень і стабільного переходу до ринкової економіки. Саме перехід до ринкового механізму регулювання економічних відносин передбачає постійне поглиблення правового впливу на економічні процеси в державі.

Отже, головною метою курсу «Правові основи державного управління економікою України» є допомога майбутнім фахівцям-юристам в опануванні основних правових засад державного управління економікою. Пропонований курс лекцій покликаний допомогти студентам засвоїти систему нормативно-правових актів щодо регулювання економіки України, а також навчитися орієнтуватися в системі органів державної влади, які здійснюють відповідні функції з правового регулювання ринкової економіки, що дасть їм змогу успішно втілити здобуті знання у своїй майбутній практичній діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+