Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Виникнення центральних емісійних банків

1.1. Виникнення центральних емісійних банків
В сучасних умовах ринкової економіки в кожній країні, як правило, функціонує центральний емісійний банк. Він виконує функції, що відрізняють його від інших ланок грошово-кредитної системи, і відіграє особливу роль в економіці. Центральний банк — це орган координування і регулювання грошово-кредитної системи країни.
Виникли центральні емісійні банки порівняно нещодавно. До XIX ст. між банками не існувало розподілу функцій. Одні й ті самі банки займались як кредитно-розрахунковим обслуговуванням економічних суб'єктів, так і емісією своїх векселів (банкнот). У спеціальних емісійних банках не було потреби, тому що банкноти у грошовому обігу займали відносно незначне місце. Швидкий розвиток кредитної системи у XIX ст. супроводжувався ростом банкнотної емісії. Цей рост об'єктивно вимагав централізації і державної монополізації емісії банкнот. У ході розвитку грошово-кредитної системи монопольне право на емісію банкнот поступово було закріплено за одним банком країни. Спочатку такий банк називався емісійним, а потім став називатися центральним, що відповідає його провідному положенню в грошово-кредитній системі.
Шляхи створення центральних банків:
- еволюційний — на базі найбільш крупних банків країни (Банк Англії, Банк Франції);
- створення центрального банку державою — система центрального банку в США, Німецький федеральний банк.
Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу неоднорідні. Центральні банки за характером власності поділяються на:
- державні, капітал яких належить державі (Банк Англії, Банк Франції, Німецький федеральний банк);
- змішані, коли капітал банку частково належить державі, а частково приватним акціонерам (Банк Японії, Австрійський національний банк);
- акціонерні (у США — 100% капіталу федеральних резервних банків знаходяться у власності банків членів ФРС).
Центральний банк може функціонувати як єдиний банк з регіональ¬ними управліннями або ж бути побудованим за федеративним принципом. Наприклад, Німецький федеральний банк (Бундесбанк) — це єдиний банк з регіональними управліннями (центральними банками земель) і розгалуже¬ною мережею відділень.
(д. Возникли в 19в. Вавилония, Греция, 7-6 в до н.е.. Необходимо единое платежное средство в рамках страны, при большем количестве банков необходимо регулировать обращение и эмиссию банкнот. Появление центрального эмиссионного банка- демонетаризация золота (1976 г.).
Органы управления ЦБ (Бундесбанк):
 высший орган - Совет ЦБ
 исполнительный орган - Совет Директоров ЦБ.
США:
 высший орган - Совет Управляющих (кред.ден. политика)
 12 ФРБ - исполнительный орган
Порядок назначения главы банка:
США - влияние Президента и Сената, 14 лет.
Англия - назначается правительством.
Германия - по представлению федерального правительства, назначается президентом, 8 лет.
Франция - декретом Совета Министров, 6 лет.

1930г. В Базеле Банк Международных расчетов (Швейцария) - банк центральных банков. Является акционерным. После второй моровой войны сотрудничество продолжается в рамках Европейского платежного Союза (50-58). Расчеты между странами осуществляются путем многостороннего клиринга через этот банк.
1957 г. - Римский договор Европа идет к общему рынку, с 1.1.1999 - общий денежный рынок.
1994 г. - создан ЕС - Европейский валютный институт (подготовка к созданию Европейского ЦБ)
1 июля 1998 года - создан Европейский ЦБ. Избран председатель (8 лет).
1.1.1999 евровалюта в рамках ЕС.

Система центрального банку США складається із таких ланок:
- Рада керуючих ФРС;
- 12 федеральних резервних банків;
- Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку;
- Федеральна консультативна рада.
До складу майбутньої Європейської системи центральних банків входитимуть Європейський центральний банк і центральні банки країн — учасниць Європейського союзу (ЄС).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+