Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Предмет і метод економічної теорії

Політична економія та економічна теорія є нині дво­ма відносно самостійними ланками в системі економіч­них знань, яку виробило людство протягом століть. Але сам термін «політична економія» (з'явився у 1615 р.) увійшов до вжитку майже на три століття раніше від терміна «економічна теорія», або «економіка» (запрова­джений у науковий обіг наприкінці XIX ст.).

З часу виникнення кожної з цих наук, які певною мі­рою збігаються за змістом, велася полеміка з приводу того, що вони повинні вивчати, якими методами пізнан­ня при цьому користуватися. Різні напрями, течії, шко­ли намагалися внести свої уточнення або нові визначен­ня предмета політичної економії та основних елемен­тів методу. Ця полеміка триває й нині.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

1.1. Предмет і метод економічної теорії