Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1.3. Брентано і традиції брентанізму

Філософи позитивістської орієнтації вважали, що на ґрунт філософії достатньо перенести методи «позитивних наук» і знання почнуть розростатися майже довільно. Тому жоден з філософів другої половини XIX ст. не прагнув виробити нову концепцію.[1] Непрофесійні філософи також активно включилися в створення «нового філософського знання». Їм було легше перенести закони і методи зі «своєї області» знань на територію філософії, ніж розплутувати клубки заплутаних проблем, що неодмінно містяться у великих філософських системах. Дифузія природничо-наукового знання в область філософії була особливо помітна в психології, логіці, теорії пізнання і нормативних науках - етиці та естетиці.

В ситуації, що склалася, областю застосування природничо-наукових методів. як правило, був зміст актів пізнання, тоді як Брентано, про що вже згадувалося, вибрав інший шлях - матеріалом дослідження для нього служили самі психічні акти. Можливо, тому так важко було б знайти приклад іншого мислителя, котрий так сильно і широко вплинув на європейську філософію ХХ ст., як Франц Брентано, а разом з тим, як він, так само мало відомий.

З одного боку, Брентано стоїть біля витоків цілих філософських шкіл, наприклад, Львівсько-Варшавської, засновник якої - К.Твардовський, будучи учнем віденського філософа, переніс на польський ґрунт його ідеї, що надали імпульс, принаймні, в початковому періоді школи; учнем Брентано є А.Мейнонг - творець загальної теорії предметів, а разом з тим дуже значущого філософського оточення в Граці; найбільш послідовні прихильники Брентано - А.Марті і О.Краус є головними представниками празької школи; філософські ідеї Брентано служать джерелом феноменології, і не тільки гуссерлівської. Т.Котарбінський вважав Брентано своїм попередником в створенні реїзму. Майже одразу Брентано був замічений на островах і англійський емпіризм устами Дж.Мура вітав переклад доповіді "Про джерело морального пізнання" таким чином: "Ці міркування про фундаментальні положення етики багато кращі, ніж всі інші, які мені відомі".[2]

З другого боку, не дивлячись на те, що останнім часом зацікавленість проблематикою, започаткованою Брентано, зростає, він все ще залишається маловідомим філософом. Такому положенню справ сприяли різні обставини. Послідовники різного ґатунку різноманітністю своїх ідей і своїми достоїнствами затьмарили думки Брентано, відвівши йому роль хоча і попередника, але значущого всього лише з історичної точки зору. Так в одній з бібліографій[3], що представляє сукупність праць, присвячених, хоч і важливій, але частковій проблематиці цілого і частини, подається своєрідне генеалогічне древо, що показує походження з концепції Брентано ідей таких різних філософів як Мейнонг, Еренфельс, Штумпф, Марті, Гуссерль, Твардовський, Хефлер, Бенуссі, Віташек, Маллі, Кюльпе, Марбе, Ах, Мессер, Бюлер, Келер, Коффка, Вертхаймер, Катц, Пфендер, Дауберт, Райнах, Мартіус, Шапп, Гейгер, Інгарден, Гінзберг, Матезіус, Якобсон, Р.Веллек, Леснєвський, Айдукевич, Котарбінський, Тарський, Леєвський, Собоцинський, Круегер, Фолькельт, А.Веллек, Зандер, Лоренц, Берталанфі, Хаєк, Метцгер, Рауш, Шутц, Кауфман, Льовін, Гельб, Гольдштейн, Гурвіч, Вуджер, Греллінг, Леонард, Гудмен, Куайн. Не сприяла популярності Брентано також відсутність робіт в останні роки, яку можна пояснити прагненням до нічим не обтяженої творчості і особистою скромністю. В одному з листів до О.Крауса, враховуючи можливість втрати деяких своїх робіт, Брентано писав: "Було б глупою переоцінкою самого себе, якби я вважав, що це означало б остаточну втрату"[4]. В результаті неопублікована частина творчої спадщини значно перевищує опубліковану самим Брентано.[5]

Той факт, що Брентано випала доля класика, котрий залишається в тіні своїх прямих учнів і послідовників, може бути пояснений деякими зовнішніми обставинами його життя. Хоч воно і було наповнене науковою творчістю, проте не проходило відповідно до традиційного плану академічної кар'єри.

Франц Брентано народився в 1838 р. в Марієнбурзі над Рейном, в поважній італо-німецькій купецькій сім'ї, родове гніздо якої знаходилося у Флоренції.[6] Філософію він спочатку вивчав в Берліні під керівництвом Тренделенбурга, а пізніше - у Вюрцбурзі, де в 1862 р. захистив дисертацію "Про різні значення сущого у Аристотеля". В 1864 р. Брентано рукопокладається в духовний сан і приймає чернецтво, а в 1866 р. він проходить габілітацію і до 1872 р. посідає посаду професора у Вюрцбургському університеті.

В середині 70-х років в житті Брентано відбуваються важливі події, що в подальшому визначили його майбутню академічну кар'єру. Утітц (Utitz [1956]) приводить три такі події. По-перше, частково через незгоду з догматом про непогрішність папи, Брентано пориває з католицизмом і залишає сан священика, що змусило його залишити також і університет у Вюрцбурзі. По-друге, на погляди Брентано вплинуло знайомство з працями Конта і Мілля і саме до цього періоду його творчості відноситься написання роботи "О.Конт і позитивна філософія"; одночасно Брентано пробує встановити контакт з Міллем.[7] По-третє, Брентано в 1873 р. переїздить до Відня і в 1874 р. приступає до викладання в університеті як професор, а потім приват-доцент.[8]

Період 70-х років в творчості Брентано був найактивнішим і плідним. В 1874 р. ним був написаний основний і найоб'ємніший твір - "Психологія з емпіричної точки зору". Світло побачив тільки перший том цього обширного твору, а інші його частини залишилися у вигляді незакінчених рукописів.[9]

Клопоти зі здоров'ям змушують Брентано залишити викладання і осісти у Флоренції, де він перебуває до 1915 р. В 1903 р. операція очей приводить до втрати зору. Слідуючи рекомендаціям лікарів Брентано перебирається до Цюріха і проживши в ньому два роки вмирає 17 березня 1917 р.

За життя Брентано публікував не багато з написаного і лише після смерті його учні почали видавати готові до друку тексти і незакінчені рукописи. Саме так й сталося з «Психологією...». Вже у Вюрцбурзі Брентано зумів зібрати достатньо чисельну групу учнів і прихильників своїх поглядів. В цей період школу Брентано залишають К.Штумпф, А.Мейнонг, А.Марті, Х.Еренфельс, Е.Гуссерль, і А.Хефлер. Всі вони в початковому періоді своєї творчості поділяли ідеї Брентано, а для Штумпфа, Марті і Хефлера основні положення вчителя залишаються близькими протягом всього їх творчого шляху: Штумпфу в його дослідженні теорії предметів представлень, Марті - в області логіки, сприйнятої явно психологічно, Хефлеру - у виданнях різних «психологій« (п'ять томів) і теорії представлень, в яких використовувався метод інтроспекції. Інші учні - Х.Еренфельс, Е.Гуссерль, А.Мейнонг, К.Твардовський, О.Краус тільки на початковому етапі творчості зберегли вірність поглядам Брентано, а в міру кристалізації власних концепцій зайняли антипсихологічні позиції. Гуссерль зробив це в своїй феноменології, Мейнонг в «загальній теорії предметів», Твардовський - у відомій в Польщі, але як здається і там, недооціненій праці «Про дії і результати[10]», а Краус — на шляху розробки підстав ретроспективної психології.

Маючи на увазі викладені вище факти і обставини Р.Інгарден писав: "Брентано був достатньо загадковою фігурою. До сьогоднішнього дня безумовно не відомо, чи полягала його роль у філософії в тому, що він впровадив в європейську філософію якісь істотно нові, важливі ідеї, або ж, мабуть, в тому, що будучи видатною особистістю впливав на ряд великих учених і, таким чином, викликав окрему лінію досліджень і поглядів в загальному перебігу сучасної європейської думки. [...] Детально не з'ясовано вплив, до якого був схильний Брентано, ні зв'язок його поглядів з іншими сучасними філософськими напрямами. Все це задачі майбутнього."[11] Сьогодні це майбутнє настало. Інтерес до "австрійської філософії" sensu largo зріс і приносить плоди у вигляді численних публікацій, в багатьох з яких підкреслюються "сімейні узи" Львівсько-Варшавської школи і філософії Ф.Брентано.[12][1] Останньою філософською системою в XIX ст. виявилася система Гегеля (1770-1831).

[2] Рецензія Дж.Мура з'явилась в "International Journal of Ethics", vol.XIV (1903). Цитата знаходиться на S.123.

[3] B.Smith [1982], S.482.

[4] A.Kastil [1951], S.9.

[5] Публікацію спадщини Брентано почали його учні О.Краус і А.Кастіль, а продовжила Фр.Майєр-Хіллебранд. В даний час видано більше 20 томів.

[6] Брентано походить із старовинного дворянського роду, що жив в Ломбардії і спочатку користувався прізвищем de Brenta. Одна з ліній цього роду - Tremezzo - з XVII ст. була пов'язана з Німеччиною і дала багато талановитих особистостей. Франц Брентано був племінником відомої поетеси Беттіни Брентано (фон Арнім) і такого ж відомого поета Клеменса Брентано, старшим братом видатного економіста Луї Брентано.

[7] Особиста зустріч повинна була відбутися на півдні Франції, але смерть Дж.-Ст. Мілля перешкодила здійсненню домовленості двох філософів.

[8] В 1880 р. Брентано як колишній священик унаслідок одруження був вимушений залишити кафедру в університеті. В цій ситуації сенат університету неодноразово намагався звернутися до імператора з тим, щоб повернути Брентано unico loco на колишню посаду. Проте veto кесаря в ім'я християнської моралі було непохитне. Як приват-доцент Брентано залишався у Відні до 1895 р.

[9] Вони були опубліковані після смерті Брентано його учнями у вигляді першого, другого і третього томів з коментарями О.Крауса: F.Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkt. Bd. I, II, III, Leipzig 1924. Komentatieren - О.Kraus.

[10] Переклад цієї праці на російську мову знаходиться в Твардовський [1997c].

[11] R. Ingarden [1963], S.196-197.

[12] Див. в зв'язку з цим, наприклад, спеціальний номер "Grazer Philosophische Studien", названий "Die Philosophie Franz Brentanos", або ж номер "Topoi - "Descriptive Psychology the Brentano School" ("Topoi", vol.6, 1), а також часопис Ягеллонського університету "Principia" з підзаголовком: "Австрійська філософія" ("Principia", T.VIII-IX).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+