Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії

Термін «політична економія», як уже зазначалося, з'явився в 1615 р. З того часу минуло майже п'ять сто­літь розвитку цієї науки, яка з кінця XIX cm. доповни­лася ще однією ланкою економічної теорії — економіка. За цей період виникли і розвинулися кілька напрямів цих двох наукових дисциплін, десятки шкіл і течій. Поява кожного з них, їх історія в кінцевому підсумку відобра­жає історію розвитку капіталістичного способу вироб­ництва, його внутрішні суперечності, світогляд певних класів, соціальних прошарків, ступінь оволодіння нау­ковцями методологією пізнання економічних явищ і про­цесів. У цьому зв'язку слушною є думка П. Самуельсона про те, що «кожній об'єктивній науці властива певна суб'єктивність».
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

1.2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії