Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Національний банк України — центральний банк держави

1.3. Національний банк України — центральний банк держави
Банківська система України до проголошення незалежності держави була складовою частиною банківської системи СРСР. В цій системі емісійна банківська діяльність не була організаційно й функціонально відокремлена від банківської діяльності по кредитно-розрахунковому обслуговуванню економічних суб'єктів господарювання. У березні 1991 р. Верховна Рада прийняла Закон «Про банки і банківську діяльність», згідно з яким в Україні було засновано Центральний емісійний банк, що отримав назву Національного банку України (НБУ). Восени 1997 р. Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект «Про Національний банк Ук¬раїни». Інституціональні основи діяльності НБУ.
НБУ — державний банк. Статутний капітал є загальнодержавною власністю.
Банк функціонує як економічно самостійна державна установа, здійснює видатки, як правило, за рахунок власних доходів, якщо мають місце збитки, то вони відшкодовуються урядом у формі ОВДП.
Одержання прибутку не є метою діяльності Банку.
Законопроект чітко визначає функції, операції Національного банку і його взаємовідносини з органами законодавчої і виконавчої влади. Основ¬ною функцією Банку є забезпечення сталості грошової одиниці України та цінової стабільності. Національний банк, підзвітний Верховній Раді Ук¬раїни, підгримує економічну політику уряду, доки вона не суперечить за¬безпеченню сталості грошової одиниці України,
Структура Національного банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.
До системи НБУ входять центральний апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати. Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу. Державна скарбниця України, Центральне сховище та , інші підрозділи. Територіальні управління НБУ не мають статусу юридичної особи, вони діють від імені НБУ в межах отриманих від нього повноважень.
Функціональна побудова центрального апарату НБУ визначається його статусом центрального банку. Основні структурні підрозділи цен¬трального апарату — департаменти, управління.
Керівним органом НБУ є Правління. У його складі Голова Прав¬ління, його заступники і члени Правління. Голова Правління призначається Верховною Радою строком на 4 роки.
Законопроект передбачає дворівневу побудову керівних органів НБУ у складі Ради Банку і Ради директорів Банку. Рада Банку розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Члени Ради Банку призначаються: одна половина — Верховною Ра¬дою України, друга половина — Президентом України. Раду Банку очолює Голова НБУ.
Рада директорів Банку забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, здійснює управління діяльністю Банку. Очолює Раду директорів Голова НБУ. До складу Ради Банку входять заступники Голови Банку та директори департаментів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+