Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Порядок проведення регіонального економічного аналізу

1.3. Порядок проведення регіонального економічного аналізу

Процес проведення аналізу соціально-економічного розвитку регіону складається з ряду етапів.

Перший етап. Початком (або вихідним моментом) є аналіз механізму регіонального розвитку в метарегіоні (країні або економічному районі). На цьому етапі визначаються приклади для доказу порівнянь (парадигми) регіонального розвитку, які дозволять з’ясувати загальні для всіх регіонів недоліки і диспропорції розвитку, так звані регіональні хвороби. Визначені недоліки розвитку характерні для всіх регіонів, що входять до складу метарегіону, хоча їх гострота і масштаб поширення можуть варіюватися.

Другий етап. Визначаються загальні характеристики розвитку конкретного регіону. До них належать: рівень економічного і соціального розвитку; темп економічного зростання; характер мульти­плікативного процесу. Розрахунок цих показників дає можливість визначити місце даного регіону як об’єкта аналізу в загальній структурі метарегіону.

Третій етап. Попередні два етапи дають можливість поглянути на конкретний регіон, так би мовити, «згори». На цьому ж етапі з використанням аналітичних методів проводиться системний аналіз окремого регіону.

Четвертий етап. Використовуючи експертні методи аналізу, з’ясовуються тенденції розвитку об’єкта, визначаються фактори, що впливають на цей процес, що дозволяє з’ясувати з даного погляду нові фактори та явища. Якщо такі визначені, то для перевірки об’єктивності і правильності отриманих результатів необхідним буде повернення до третього етапу. Як правило, таких ітерацій може бути кілька.

Запитання для самостійного контролю

1. Що є предметом дослідження регіонального економічного аналізу?

2. Що є об’єктом регіонального економічного аналізу та яким чином відображається його стан?

3. Які існують види регіонального економічного аналізу?

4. Що являє собою системний аналіз та яким чином він використовується при аналізі розвитку регіону?

5. Якими способами може проводитися системний аналіз?

6. Основні принципи системного аналізу та показники, що лежать в його основі.

7. Які технічні засоби проведення системного аналізу вам відомі?

8. Назвіть послідовність етапів проведення регіонального економіч­ного аналізу.

9. Чому регіональний аналіз має ітеративний характер?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+