Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.3. Функції фінансів

Будь-яка економічна категорія проявляється в її функціях. Враховуючи, що функції економічної категорії є формою вираження суспільного призначення даної категорії, що функції властиві тільки даній категорії а не будь-який іншій, то саме функції виражають те головне і специфічне, що характерно для конкретної економічної категорії. Визначення функції фінансів, їх кількості залежить від концепції визначення суті фінансів.
      Так, розподільна концепція фінансів визначає наступні функції: розподільчу, перерозподільчу, регулюючу, стимулюючу, контрольну. При чому немає єдиної думки щодо кількості функцій, які виконують фінанси. Але слід зважати і розмежовувати поняття "функції" і "ролі" тієї чи іншої економічної категорії. Якщо за допомогою функцій проявляється суспільне призначення економічної категорії, то її роль виражається в результатах її практичного застосування. Тобто, регулювання, контроль, стимулювання - це роль, яку виконують фінанси, або інструменти, за допомогою яких реалізуються фінанси.Відтворювальна концепція в тій чи іншій мірі прихильна стверджувати, що фінанси виконують дві наступні функції.

  • створення грошових доходів і грошових фондів;
  • використання грошових доходів і грошових фондів.
          Саме виділення цих двох функцій, що їх виконують фінанси, дає можливість чіткіше показати роль фінансів у економіці, зрозуміти їх об'єктивну необхідність, природу, які результати досягаються чи можуть бути досягнуті завдяки їх функціонуванню. Так, виявлення ролі фінансів як інструменту розподілу, контролю, регулювання стимулювання, здійснюються в процесі фінансового планування, фінансового прогнозування, фінансового забезпечення, коли здійснюється формування і використання фондів фінансових ресурсів, що створює передумови для прогресивних зрушень у структурі виробництва, підвищення його ефективності.