Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.3.8. ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ ПОЛЬОВИХ РОБІТ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Треба суворо дотримуватись строків виконання і технологічних параметрів агротехнічних заходів у системі вирощування та зби­рання польових культур.

Зяблевий обробіток ґрунту може включати лущення стерні дис­ковими боронами в 1 — 2 сліди, лемішне лущення, оранку або плос-корізний обробіток ґрунту. Всі ці роботи виконують на задану гли­бину, що забезпечує добре кришення ґрунту, розмір ґрунтових окре­мостей, оптимальну висоту гребенів. Якість робіт оцінюють у балах. Наприклад, при дискуванні стерні попередника кількість грудочок розміром понад 2,5 см не повинна бути більшою 10 на 1 м2, підрі­зання бур'янів має бути повним. Таку роботу оцінюють у 2 бали, а якщо буде одна бур'янина на 10 м2 — в 1 бал. Хороша вирівняність оранки оцінюється двома балами, задовільна — одним балом.

Відповідні вимоги ставляться до коткування, завданням якого є вирівнювання та ущільнення поверхневого шару ґрунту із збере­женням його певної розпушеності. Сумою балів 8 — 9 робота оціню­ється як відмінна, 7-8 — добра, 6 — задовільна. Причому грудочок розміром понад 2,5 см не повинно бути більше 10 шт./м2. Якщо їх 5—10 шт., оцінка становить 3 бали, 2 — 3 шт. — 4 бали, 9—10 шт. — один бал.

Встановлено певні вимоги до комбінованих агрегатів з обробітку і підготовки ґрунту до сівби. Так, при роботі агрегатів РВК-3,0, РВК-3,6, АПК-2,5, АПК-5, КПЕ-3,8 з бороною БИГ-3 та кільчасто-шпоровим котком ЗКК-6 відхилення у глибині можуть бути не бі­льше 1,5 см при повному підрізанні бур'янів і відповідній кількості грудочок на 1 м2. Від цього залежить оцінка виконання роботи у балах.

При весняно-літньому обробітку парів можливе відхилення від заданої глибини культивації 1 см (3 бали), 2 см (2 бали), понад 2 см (0 балів).

Ступінь підрізання бур'янів, висота гребенів, кількість грудочок діаметром понад 5 см також оцінюють у балах.

Відповідні вимоги існують і щодо оцінки якості сівби, догляду за культурами суцільного висівання, механічного формування густоти посівів, міжрядного обробітку, догляду за гребеневими посівами ку­курудзи та картоплі, якості збиральних робіт1.

При оцінці рівня виконання технологічних заходів важливо вра­ховувати фактори, які зумовлюють поліпшення або погіршення яко­сті польових робіт взагалі, — агротехнічні, технологічні, технічні, біологічні, екологічні, організаційно-господарські.