Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4. Літосфера і здоров'я людини

Літосфера — зовнішня тверда оболонка Землі, яка включає земну кору й складається з осадочних вивернених і метаморфічних порід. Особливе значення у складі літосфери Землі мають ґрунти.

Ґрунти мають велике значення для життя людини. Вони є основним джерелом отримання продуктів харчування, очищають природні і стічні води, регулюють рослинний шар (покров) та водний баланс Землі. Близько 3/4 всіх ґрунтів земної кори мають понижену продуктивність. Для підвищення її ефективності необхідно вносити органічні та мінеральні добрива, поливати або проводити роботи з осушення перезволожених ґрунтів.

Багато турбот створює сільському господарству ерозія ґрунтів (видування родючого шару). Так, глибока оранка при освоєнні цілинних та перелогових земель у Казахстані на початку 60-х років призвела до повного вивітрення родючого шару ґрунту, внаслідок чого ґрунт став непридатним для землеробства.

Великою проблемою є і засолення ґрунтів, що призводить до осушення землі.

Негативні явища виникли також і в результаті хімізації сільського господарства. Зайве застосування мінеральних добрив, отрутохімікатів призвело до погіршення складу ґрунтів у результаті накопичення в них хімічних речовин (азоту, фосфору, фтору, солей важких металів, стронцію, Цезію, радію, урану та інших).

Наявність останніх спричинене чорнобильською катастрофою. Залишок у ґрунті сполук азоту, фосфору, сірки, з одного боку, зменшує родючість ґрунту, а з другого — забруднює сільськогосподарську продукцію нітратами, фосфатами та іншими токсичними речовинами. Використання таких продуктів небезпечне для життя людей.

Таблиця 8. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у ґрунтах

Речовина

 

ГДК, мг/кг

 

Бензпірен

 

0,02

 

Свинець

 

20

 

Хром+6

 

0,05

 

Ртуть

 

2,1

 

Бензол, тоулол

 

0,3

 

Нітрати

 

130

 

Мідь

 

3

 

Нікель

 

4

 

Цинк

 

23

 

Марганець

 

1500

 

Ванадій

 

150

 

Кобальт

 

5

 

Кадмій

 

1

 

Сірководень

 

0,4

 

Фтор

 

10

 

Хлорофос

 

0,5

 

Карбофос

 

2

 

Хлорамін

 

2

 

Метафос

 

0,1

 

Гексахлоран

 

1

 

Бромофос, метилстирол

 

0,4

 

Поліхлорпілен

 

0,5

 

Гетерофос

 

0,005

 

Атразин

 

0,01

 

Кельтін, лідан

 

1

 

Сірка

 

160

 

Забруднення ґрунту — це процес потрапляння в нього різних хімічних речовин, токсикантів, відходів господарської діяльності людини в розмірах, які перевищують їх звичайну кількість, необхідну для участі в біологічному кругообігу У зв'язку з інтенсивним і зростаючим забрудненням ґрунтів хімічними речовинами розроблені гранично допустимі концентрації (ГДК) деяких шкідливих речовин у ґрунті (див табл. 8)

Процес концентрації в ґрунті цілого ряду хімічних елементів (мідь, свинець, кобальт, олово, цинк, срібло, нікель, хром, ванадій, молібден) характерний для багатьох регіонів України поблизу більшості великих промислових підприємств.

Посилюється забруднення ґрунтів твердими відходами (упаковочними поліетиленовими матеріалами, непридатною побутовою технікою, папером, консервними банками, склом, будівельним сміттям, старими автомобілями та ін.). За даними ООН, такі відходи становлять щорічно 500 — 600 кг на душу населення. Тому тепер загострилась проблема переробки побутового сміття.

Збільшується вміст у рослинах радіоактивного цезію-134 та цезію-137. У результаті забруднення ґрунту цезієм рослини мають концентрацію його в 70 — 100 разів більшу, ніж у ґрунті, і стають непридатними для вживання в їжу.

Головні джерела забруднення літосфери

•    Застосування пестицидів та мінеральних добрив

•    Промисловість, автотранспорт

•    Стічні води, відходи побуту й атмосферне забруднення

•    Накопичення у ґрунті радіонуклідів, особливо після катастрофи на Чорнобильській АЕС

Основними заходами щодо боротьби із забрудненням ґрунту є досконалість технологічних процесів у виробництві, раціональна технологія    обробітку ґрунту (зменшення навантаження техніки, дотримання протиерозійних сівозмін, використання органічних добрив безплужний обробіток земель тощо).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

1.4. Літосфера і здоров'я людини