Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.5. Ринкова економіка та її еволюція

Існуючу нині у промислова розвинутих країнах еко­номічну систему називають ринковою, вільною ринко­вою, соціальна ринковою, змішаною економікою тощо. Ринкова економіка, як відомо, виникла кілька століть тому, пройшла кілька етапів свого розвитку, зазнавши якісних та сутнісних змін. З'ясування економічної при­роди кожного з цих етапів є важливою умовою вибору Україною основних шляхів та напрямів високорозвину-тої економічної системи, її входження в структуру су­часного світового господарства.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

1.5. Ринкова економіка та її еволюція