Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10. 8. Стан рівноваги платіжного балансу

10.8. Стан рівноваги платіжного балансу

 

Якщо загальна сума платежів за міжнародними операціями країни відповідає бюджету, то такий стан називається рівновагою платіжного балансу. Коли ж держава не може підтримувати рівень витрат відповідно до бюджету, то спостерігається нерівновага платіжного балансу.

Порушення рівноваги платіжного балансу потребує певних змін, зокрема: змін рівня цін; доходу; валютних курсів та інших макроекономічних показників.

Аналіз рівноваги платіжного балансу ґрунтується на визначенні стану:

балансу поточних платежів;

базового балансу;

балансу офіційних розрахунків.

З поняттям рівноваги платіжного балансу пов’язане поняття фінансування сальдо платіжного балансу.

Як і будь-яка інша економічна система, платіжний баланс зазнає впливу різних зовнішніх та внутрішніх факторів, дія яких має різну тривалість у часі.

Отже, розрізняють рівновагу платіжного балансу:

довгострокову;

середньострокову;

короткострокову.

Довгострокова рівновага — забезпечується відсутністю сальдо з торгівлі товарами та послугами протягом тривалого періоду часу, тобто NBc = 0, NBс — чистий баланс поточного рахунка.

Середньострокова рівновага підтримується через механізм довгострокового кредитування. Стан базового балансу визначає середньострокову рівновагу. Сальдо базового балансу — це сумарний результат поточного балансу і балансу руху довгострокового капіталу, тобто NBc + NBk = 0, NBk — чистий баланс рахунка руху довгострокового капіталу.

Короткострокова рівновага має місце у тому разі, коли у звітному періоді відсутні будь-які дії урядових органів щодо використання офіційних резервних активів. Вона має місце за відсутності сальдо рахунка офіційних резервів, тобто NBr = 0.

Аналіз причин порушення рівноваги платіжного балансу ґрунтується на визначенні категорії незбалансованості зовнішніх розрахунків даної країни, до яких належать:

сезонний, або випадковий дисбаланс — сезонні коливання обсягів експорту та імпорту;

структурний дисбаланс — країна недостатньо швидко пристосовується до змін попиту на експорт та імпорт;

циклічний дисбаланс;

дисбаланс через дестабілізуючі спекуляції і «втечу капіталу»;

дисбаланс з інших причин, до яких відносять заходи валютного регулювання, а також глобальні технологічні зміни в економіці.

Загальними умовами, що мають виконуватися для досягнення рівноваги платіжного балансу, є:

досягнення нульового сальдо, тобто рівність дебету та кредиту, у базисному балансі чи балансі офіційних розрахунків;

повна зайнятість по країні;

відсутність істотних обмежень за міжнародними операціями в країні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+