Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Найскладнішою для прогнозування є поведінка ви­робника на олігополістичному ринку. Введення у мо­дель нових змінних, насамперед реакції конкурентів на певні дії виробника та їх відповідна корекція, збільшу­ють імовірність ірраціональності у діях економічних суб'єктів. Тому висновки, які будуть отримані при аналізі олігополістичного ринку, потребують додатко­вих обмежень для практичного використання.