Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

   Міжнародний фінансовий ринок - це ринок вільних, придатних для інвестування за межами свого утворення та походження грошових ресурсів, міграція яких знаходиться під дією попиту   та пропозиції, існуючих в окремих країнах та регіонах, а також під   контролем держав та міжнародних валютно-фінансових центрів.  Ця міграція здійснюється вже більше двох століть в формі експорту та імпорту капіталу із країни в країну. Значення міжнародного фінансового ринку важко переоцінити, достатньо лише  відмітити, що експорт капіталу із країн „Старого світу" таких як  Великобританія, Франція, Німеччина став однією з головних причин економічного розвитку США, Канади, Австралії, Індії,  Китаю та інших країн.

Експорт капіталу здійснювався в двох формах: експорту позикового капіталу та прямих інвестицій. Основним каналом експорту позикового капіталу була емісія облігацій зарубіжних емітентів, які потребували фінансових ресурсів. Облігації інозем­них урядів розглядалися інвесторами як найбільш привабливі, надійні, а тому й найбільш придатні для міжнародного обігу. До другої половини XIX століття саме державні облігації були переважаючим різновидом цінних паперів на фінансових ринках країн. Пізніше з розвитком акціонерної форми капіталу на міжнародному ринку цінних паперів з'явся акції та облігації національних компаній, що зацікав іноземних інвесторів. Це були насамперед цінні папери транснаціональних корпорацій, виробнича діяльність яких за межами країни їх базування спонукала фірми до своїх цінних паперів на іноземні біржі. Найбільшу активність в цьому прояв американські компанії, саме завдяки їх діяльності на міжнародному ринку з'явсь як цінні папери „першого порядку" (акції та облігації фірм виробників), так і похідні від них - цінні папери „другого порядку"(емітовані інвестиційними компаніями, які в свою чергу купували та розміщували папери промислових фірм). Також на в обігу на міжнародному фінансовому ринку почали використовуватись фінансові деривативи - опціони,  процентні ф'ючерси та інші. Із виникненням євровалют з якими почали оперувати міжнародні банки на міжнародному фінансовому ринку з'явся євроакції та єврооблігації - цінні папери, що виникли як надбудова над національними фондовими цінностями

Таким чином виникнення міжнародного фінансового ринку можна розглядати як наслідок інтернаціоналізації господарської діяльності та виникнення міжнародного підприємництва. Міжнародний фінансовий ринок є ринком вторинних фінансових ресурсів, являє собою надбудову над національними фінансовими ринками. Формування міжнародного фінансового ринку пов'язано з науково-технічною революцією та породженими нею велетенськими за капіталоємкістю проектами та необхідністю пошуку для їх реалізації відповідно потужних джерел фінансових ресурсів. Можна виділити ряд факторів, що сприяють формуванню міжнародного фінансового ринку та розширенню його географії. До їх числа можна віднести :

•   зростаючий взаємозв'язок між національним та іноземним секторами економіки як наслідок посилення значення зовнішньої торгівлі;

•   перегулювання з боку держави грошових, капітальних потоків, валютних курсів та міграції трудових ресурсів;

•   посилення ролі та значення міжнародних фондових бірж та фінансових інститутів в результаті впровадження новацій в торгівлю фінансовими інструментами та удосконалення платіжних розрахунків;

•   розвиток електронних міжбанківських телекомунікацій, електронний переказ фінансових активів.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+