Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.1. Фінансова криза: фактори виникнення та наслідки для підприємства

Основною причиною загрози банкрутства на підприємстві є виникнення і розвиток фінансової кризи. Фінансова криза — це позаплановий процес обмеженої діяльності і обмежених можливостей впливу на фінансові відносини з непрогнозованими результатами, який загрожує подальшому розвитку і існуванню підприємства. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності і банкрутства підприємства, його діяльність у безприбутковій зоні або відсутність потенціалу для успішного функціонування.

         Основними зовнішніми факторами виникнення фінансової кризи на підприємстві можуть бути:

·        спад кон'юнктури в економіці в цілому;

·        значний рівень інфляції;

·        нестабільність господарського і податкового законодавства;

·        нестабільність фінансового ринку;

·        посилення конкуренції в галузі або криза у ній;

·        посилення мономолізму на ринку;

·        дискримінація підприємств органами влади і управління;

·        політична нестабільність в країні розташування підприємства або в країнах підприємств-постачальників сировини.

Основними внутрішніми факторами виникнення на підприємстві фінансової кризи є;

·        відсутність стратегічної спрямованості підприємства;

·        дефіцит в організаційній структурі;

·        низький рівень маркетингу і втрата існуючих ринків збуту продукції;

·        незадовільне використання виробничих ресурсів;

·        непродуктивне утримання зайвих робочих місць.

         Типовими наслідками дії вищенаведених факторів можуть бути:

·        втрата клієнтів і покупців готової продукції;

·        зменшення кількості замовлень і контрактів по збуту;

·        неритмічність виробництва;

·        неповне завантаження виробничих потужностей;

·        збільшення собівартості і значне зниження продуктивності праці;

·        збільшення обсягу неліквідних оборотних засобів, особливо наднормативних запасів;

·        виникнення внутрішньовиробничих конфліктів та збільшення плинності кадрів;

·        збільшення тиску на ціни;

·        суттєве зменшення обсягів реалізації та недоотримання виручки у зв'язку з цим.