Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.3. Економічна сутність санації підприємства та форми її проведення

Іноді, замість рішення арбітражного суда про бакрутство, може бути призначена санація. Санація — система заходів по фінансовому оздоровленню підприємства, що реалізуються за допомогою сторонніх юридичних або фізичних осіб, що спрямовані на запобігання об'явлення підприємста-боржника банкрутом і його ліквідації. Санація підприємства здійснюється в трьох основних випадках:

1.     До порушення кредиторами справи про банкрутство, якщо підприємство при намаганні виходу із кризового стану залучає зовнішню допомогу по своїй ініціативі.

2.     Якщо підприємство, що звернулося в арбітражний суд із заявою про своє банкрутство, саме пропонує умови своєї санації.

3.     Якщо рішення про проведення санації виносить арбітражний суд по пропозиціям, що надійшли від бажаючих задовільнити вимоги кредиторів до боржника і погасити його зобов'язання перед бюджетом.

         До форм проведення санації, що спрямовані на рефінансування боргу відносяться:

·        дотації і субвенції за рахунок коштів бюджету;

·        державне пільгове кредитування;

·        державні гарантії комерційним банкам по кредитам, які видаються підприємству, що санується;

·        цільовий банківський кредит;

·        перевод боргу на іншу особу;

·        реструктуризація короткострокового боргу в довгостроковий;

·        випуск облігацій та інших боргових цінних паперів під гарантію санатора;

·        відстрочка погашення облігацій підприємства;

·        списання санатором-кредитором частини боргу.

До форм проведення санації, що спрямовані на реструктуризацію або реорганізацію підприємства-боржника відносяться:

·        злиття з фінансово стабільним підприємством;

·        поглинання через придбання підприємства, що санується;

·        подрібнення для багатогалузевих підприємств;

·        перетворення у відкрите акціонерне товариство;

·        передача в оренду (як правило для державних підприємств);

·        приватизація (для державних підприємств).