Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.4. Цінові стратегії залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку

(див.табл.17)

 

Таблиця 17

Цінові стратегії залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку

Ціль

Цінова стратегія

 

Сутність стратегії

Примітка

Вихід на новий ринок

«проникнення»

ціни, нижчі від цін конкурентів

нетривалий час; підвищення цін повинно обгрунтовуватися

Презентація

нового товару

«зняття вершків»

встановлення максимальної ціни

нетривалий час; є ризик запізнення зі знижкою ціни

Захист позицій

Відкрита цінова війна

Встановлення «при­хованої» знижки

Послідовний прохід по сегментах

Зниження цін

Підвищення якості при збереженні рівня ціни

Поступове зниження цін під час переходу з одного сегмента на інший

 

близька за змістом до «зняття вершків»

Швидка компенсація витрат

«доступних цін»

встановлення невисокої ціни в розрахунку на обсяги продажу

 

застосовується за невпевненості в ринковому успіху товару

Задовільна компенсація витрат

«цільових цін»

встановлення ціни, яка забезпечить стабільність на 2—3 роки

 

використовують великі верстато-будівельні фірми; при масовому та багатосерійному виробництві

Стимулювання комплексної закупівлі

«збиткового лідера»

низька ціна на основний товар, а

висока на супутні

 

 

 

Контрольні запитання та завдання

1. Назвіть види світових цін.

2. Охарактеризуйте цінові ситуації, що виникають залежно від ступеня інтернаціоналізації діяльності фірми та завдань ціноутворення.

3. Яка послідовність маркетингових дій існує в міжнародному ціноутворенні?

4. Як класифікуються цілі ціноутворення?

5. Які питання вирішуються фірмою при формулюванні загальної політики ціноутворення?

6. У чому полягає сутність вироблення цінової стратегії?

7. Які є інструменти реалізації цінової стратегії та пристосування цін?

8. Охарактеризуйте цінові стратегії фірми залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку.

9. Які цінові стратегії може застосовувати фірма на зарубіжному ринку щодо показників «ціна — якість»?

 

Дискусійні запитання

1. «При обгрунтуванні цінової стратегії щодо показників «ціна — якість» необхідно враховувати характеристики зарубіжного сегмента». Чи згодні Ви з цим твердженням? Чому? Поясніть.

2. Які негативні наслідки для фірми може мати глибока диференціація цін? Як уникнути цих небажаних явищ?

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+