Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.5. Витрати підприємства на соціальні заходи

10.5. Витрати підприємства на соціальні заходи

 

Витрати суб’єкта господарювання на соціальні заходи виникають внаслідок здійснення обов’язкових відрахувань на:

1) на державне (обов’язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на обов’язкове медичне страхування;

2) на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду), а також відрахування на додаткове пенсійне страхування.

3) формування державного Фонду сприяння зайнятості населення;

Відрахування на обов’язкове соціальне страхування, обов’язкове пенсійне страхування та до Фонду сприяння зайнятості населення здійснюються за встановленими законодавством нормами від загального розміру витрат на оплату праці, визначених законодавством.

На обов’язкове державне пенсійне страхування ставка збору становить 32 %. Збір на обов’язкове соціальне страхування здійснюється за ставкою 4 %, а обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття – 1,5 %.

Витрати підприємства на соціальні заходи виникають внаслідок нарахувань сум в залежності від розміру фактичних витрат на оплату праці працівників, які включають витрати на основну і додаткову заробітну плату та здійснення інших видів заохочень та виплат.

Розмір обов’язкових платежів на соціальні заходи визначають за формулою:

де ПС – пенсійне страхування; СС – соціальне страхування; СБ – соціальне страхування на випадок безробіття; ОП – витрати на оплату праці.

Отже, якщо витрати підприємства на оплату праці його працівників за місяць визначені у сумі 10509 грн., то витрати на соціальні заходи становлять:

Пенсійне страхування: 10509 ´ 0,32 = 3362,88 грн.

Соціальне страхування: 10509 ´ 0,04 = 420,36 грн.

Соціальне страхування на випадок безробіття: 10509 ´ 0,015 = 157,64 грн.

Загальна сума витрат на соціальні заходи: 3362,88 + 420,36 + 157,64 = 3940,88 грн.

Діючим законодавством визначено максимальну величину фактичних витрат суб’єктів господарювання на оплату праці працівників, на які нараховуються збори (внески) до соціальних фондів в розмірі 1000 грн. на місяць у розрахунку на кожного працівника.

Практичний розрахунок обчислення суми зборів (внесків) до соціальних фондів за умови перевищення місячної оплати праці працівників 1000 грн. наведено в табл. 10.30.

Таблиця 10.30

Розрахунок обчислення підприємством зборів (внесків) до соціальних фондів

Прізвище та ініціали

працівника

Нараховано

заробітку

Розмір заробітку, на який нараховують збори до соціальних фондів

Сума зборів (внесків) за рахунок заробітку працівника

до Пенсійного фонду (до 150 гривень – 1 %, понад 150 гривень – 2 %)

до Державного фонду сприян-ня зайнятості населення

(0,5%)

всього

Іваненко І.О.

500

500

8,50

2,50

11,00

Петренко П.О.

2000

1000

18,50

5,00

23,50

Сидорчук С.К.

3500

1000

18,50

5,00

23,50

Всього

6000

2500

45,50

12,50

58,00

 

Сума зборів (внесків), що обчислюється суб’єктами господарювання з фактичних витрат на оплату праці працівників

Збір до Пенсійного фонду (2500 грн ´ 32 %), грн.                   800,00

Збір до Державного фонду сприяння зайнятості

населення (2500 грн. ´ 1,5 %), грн.                                               37,50

Збір до Фонду соціального страхування

(2500 грн ´ 4 %), грн.                                                                                       100,00

Разом, грн.                                                                                                         937,50

Всього

Збір до Пенсійного фонду (45,5 + 800,00), грн.                          845,50

Збір до Державного фонду сприяння зайнятості

населення (12,50 + 37,50), грн.                                                                       50,00

Збір до Фонду соціального страхування, грн.                                          100,00

Разом, грн.                                                                                                         995,50

Визначені кошти на соціальні заходи підприємство перераховує в спеціальні державні фонди для виплати пенсій та допоміг по тимчасовій непрацездатності, на випадок безробіття, з нагоди нагородження дитини тощо.

Внески до Пенсійного фонду підлягають персоніфікованому обліку по кожній фізичній особі (ідентифікаційному номеру) у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування для отримання в майбутньому виплат з Пенсійного фонду (пенсії).

Держава забезпечує гарантії того, що кошти, які зароблять і накопичуватимуть працівники, за індивідуальними рахунками будуть надійно захищені, недоторкані та забезпечать їм гідне життя в майбутньому.

Нараховані суми на соціальні заходи формують собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) і валові витрати та повертаються підприємству з коштами одержаними від покупців за продані товари.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+