Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11. 8. Джерела фінансової інформації в Інтернеті

Джерела фінансової інформації в Інтернеті можна розділити на три основні групи.

1. Веб-сервери найбільших світових інформаційних агентств, що давно мають розвинені світові частки мережі й інформаційно-аналітичних програмних продуктів. Список їх очолюють усім відомі Reuterswww.reuters.com), Dow Jones Telerate (www.telerate.com), Bloomberg (www.bloomberg.com).

У стратегії розвитку цих інформаційних гігантів надання інформації через Інтернет не є, на наш погляд, напрямком, що домінує. Обумовлюється це, безсумнівно, рівнем попе­редніх інвестицій у програмно-апаратні комплекси, що працюють через приватні мережі. Коло споживачів таких інформаційних послуг також зрозуміле — це, як правило, досить великі банки і фінансові структури.

2. Порівняно молоді інформаційні структури, орієнтовані
на середнього і невеликого інвестора. Серед них характерним
прикладом може слугувати Data Broadcasting Corporation
(www.dbc.com). У таких компаній надання оперативної фінан­
сової інформації за допомогою засобів Інтернету є однією з ве­
дучих позицій спектра інформаційних послуг. І це, з огляду на
демократизм глобальної мережі Іитернет, не дивно.

Втім, і гіганти інформаційного бізнесу все більше уваги приділяють паданню оперативної інформації в Інтернет. Але все-таки основним завданням Web-серверів цих компаній є розміщення реклами відповідних програмно-апаратних ком­плексів і виконання частини функцій, що належать до сфери суспільних відносин.

3. Інформаційні Веб-сервера фінансових бірж і торговель­
них систем. Серед них можна згадати сервер Нью-йоркської
фондової біржі (www.nyse.com), Веб-сервер торговельної сис­
теми NASDAQ (www.nasdaq.com).

Що стосується Російських інформаційних фінансових серверів, то особливістю їх є те, що в якості інформаційних гігантів, орієнтованих здебільшого на фінансову еліту, вис­тупають ті ж самі Reuters і Tenfore, а потреби основної маси організацій і осіб, задовольняють російські інформаційні структури. Серед них можна відзначити інформаційне агент­ство ФШМАРКЕТ (www.finmarket.ru), Міжбанківський Фінансовий Будинок (www.mfd.com).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+