Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА

Після вивчення цього розділу ви зможете:

охарактеризувати зміст й основні завдання валютної політики центрального банку;

визначити цілі валютного регулювання і валютного контролю;

класифікувати та зрозуміти механізм дії основних інструментів реалізації валютної політики;

визначити фактори, що впливають на обмінний курс національної валюти;

показати особливості політики обмінного курсу НБУ на різ­них етапах економічного розвитку;

розкрити механізм регулювання центральним банком внутрішнього валютного ринку;

визначити особливості складання та регулювання платіжного балансу країни;

охарактеризувати порядок формування й управління центральним банком золотовалютними резервами країни.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

11. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА