Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11. УТВОРЕННЯ ПОХІДНОГО ПОПИТУ

Згадайте загальну схему кругообігу товарів і гро­шей, наведену у темі 1 (див. рис. 1.1). Підприємства (виробники) та домогосподарства як контрагенти ринкових відносин зустрічаються двічі: на ринку то­варів виробники є продавцями, а домогосподарства — покупцями; на ринку ресурсів, навпаки. Ці два ринки тісно пов'язані між собою. По-перше, ціни на ресурси визначають грошові доходи домогосподарств, що впливає на їхній споживацький вибір. По-друге, спів­відношення цін на різні види ресурсів формує струк­туру доходів та відповідно структуру попиту на кінцеві товари. По-третє, для фірми рівень цін на ресурси визначає розмір їх витрат та вибір обсягу виробництва кінцевих товарів. Завдання цієї теми полягає у з'ясуванні тих факторів, що визначають попит на економічні ресурси.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

11. УТВОРЕННЯ ПОХІДНОГО ПОПИТУ