Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.1.2. Договір про надання фінансових послуг

11.1.2. Договір про надання фінансових послуг

Фінансові послуги відповідно до ст. 6 Закону надаються суб’єктами підприємницької діяльності на підставі договору. У Законі не міститься визначення договору про надання фінансових послуг, а лише наводяться обов’язкові положення такого договору.

Договір про надання фінансових послуг повинен містити:

1) назву документа; 2) назву, адресу та реквізити суб’єкта підприємницької діяльності; 3) прізвище, ім’я і по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу; 4) найменування, місцезнаходження юридичної особи; 5) найменування фінансової операції; 6) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків; 7) строк дії договору; 8) порядок зміни і припинення дії договору; 9) права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; 10) інші умови за згодою сторін; 11) підписи сторін.

Держфінпослуг установлює додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, якщо це не врегульовано законом.

Під час укладення договору юридична або фізична особа мають право вимагати у суб’єкта підприємницької діяльності надання балансу або довідки про фінансове становище, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), а також бізнес-план, якщо інше не передбачено законодавством України.

Підстави, порядок та правові наслідки припинення дії договорів про надання фінансових послуг визначаються цивільним законодавством, законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а також укладеними відповідно до них договорами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+