Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

11.1.4. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

11.1.4. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

З метою запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, Законом установлюються певні заборони і зобов’язання, що є обов’язковими для фінансових установ під час надання фінансових послуг.

По-перше, фінансовим установам під час здійснення (надання) фінансових послуг забороняється вступати в договірні відносини з анонімними особами, відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки.

По-друге, фінансовим установам забороняється вступати в договірні відносини з клієнтами — юридичними чи фізичними особами, у разі якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені.

Разом з тим фінансова установа зобов’язана ідентифікувати відповідно до законодавства України:

а) клієнтів, що відкривають рахунки у фінансовій установі та/або укладають договори про надання фінансових послуг;

б) клієнтів, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

в) осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів.

Фінансова установа надає відповідні фінансові послуги тільки після здійснення ідентифікації особи клієнтів та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (насамперед Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002).