Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.1.4. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

11.1.4. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

З метою запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, Законом установлюються певні заборони і зобов’язання, що є обов’язковими для фінансових установ під час надання фінансових послуг.

По-перше, фінансовим установам під час здійснення (надання) фінансових послуг забороняється вступати в договірні відносини з анонімними особами, відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки.

По-друге, фінансовим установам забороняється вступати в договірні відносини з клієнтами — юридичними чи фізичними особами, у разі якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені.

Разом з тим фінансова установа зобов’язана ідентифікувати відповідно до законодавства України:

а) клієнтів, що відкривають рахунки у фінансовій установі та/або укладають договори про надання фінансових послуг;

б) клієнтів, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

в) осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів.

Фінансова установа надає відповідні фінансові послуги тільки після здійснення ідентифікації особи клієнтів та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (насамперед Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+