Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2. Торговельний (комерційний) кредит

11.2. Торговельний (комерційний) кредит

Сутність торговельного (комерційного) кредиту

Значна частина поточних потреб фінансування оборотних фондів покривається через комерційний (торговельний) кредит контрагентів корпорації — її постачальників. У результаті в поточних зобов’язаннях корпорації формується кредиторська заборгованість. Переваги цього джерела фінансування полягають у його гнучкості. Воно автоматично збільшується в умовах розширення виробничої діяльності і зменшується в разі її згортання. У США близько 40 % короткострокового фінансування забезпечується торговельним кредитом. Зазвичай торговельний кредит дається на термін від 30 до 90 днів. Деякі компанії застосовують тактику «розтягування (подовження) платіжного періоду» з тим, щоб мати можливість погасити заборгованість через 35 або 95 днів.

Торговельний кредит передбачає дотримання певних умов кредитоспроможності. Фірми, що надають торговельний кредит, звичайно знають своїх контрагентів як надійних платників. Проте завжди існує можливість невиконання зобов’язань. Тому контр-
агента старанно вивчають, використовуючи його фінансову звітність, а також інформацію спеціальних агентств, асоціацій та інституцій. Ці установи досліджують показники боржника, галузі промисловості, у яких він веде свою діяльність, банки, з якими по­в’язаний. Важливими показниками при цьому є коефіцієнти боргу, покриття процентів прибутком, ліквідності, прибутковості. Інформаційні агентства визначають класи ризику і коефіцієнти втрат.

Під час укладання договору про комерційне кредитування визначаються основні умови: 1) період, на який дається кредит; 2) дисконтна знижка; 3) дисконтний період.

Дисконтна знижка, дисконтний період

Визначення дисконтної знижки — одна з умов кредитної політики корпорації. Дисконтна знижка встановлюється у вигляді певного процента суми рахунка (наприклад 2 %). Дисконтний період установлюється на термін дії дисконтної знижки (наприклад 10 днів). У договорі про комерційний кредит визначаються умови продажу, приміром: «2/10 нетто 30». Це означає надання
2-процентної знижки на 10 днів за умови встановлення повного терміну кредиту на 30 днів (рис. 11.2).

У визначенні умов кредиту з дисконтною знижкою і дисконтним періодом зацікавлений як продавець продукції — корпорація, так і покупець. Продавець має на меті:

прискорити одержання коштів за продані товари, скоротити статтю «дебітори»;

прискорити оборотність дебіторської заборгованості, що відповідає загальній фінансовій стратегії корпорації — економії часу: час — це гроші.

У покупця інша мотивація:

знизити суму платежів за покупки;

скоротити термін кредиту і його ціни.

За умови «2/10 нетто 30» покупцю дається вибір:

1) оплатити повну суму рахунка, наприклад 100 дол. на 30-й день (нетто 30) і одержати кредит на суму 98 дол. терміном на 30 днів:

100 (1 – 0,02) = 98 дол.;

2) платити за рахунком з дисконтом протягом 10 днів. Термін кредиту скорочується до 20 днів (30 – 10 = 20), оскільки кредит надається на термін, що обчислюється після дисконтного періоду до дати нетто;

3) одержати на термін дисконтного періоду безпроцентний кредит.

Важливим питанням у визначенні дисконтної політики є ціна кредиту, тобто процентна ставка, що сплачується дебітором (покупцем) кредитору (постачальнику). Якщо дебітор відмовляється від умов «2/10 нетто 30» (рис. 11.2), він може одержати кредит після терміну закінчення дисконтного періоду, тобто на 20 днів на суму 98 дол. за ціною 2 дол. (2 % суми рахунка 100 дол.). У такому випадку ціна кредиту в річному обчисленні значно підвищується.

Рис. 11.2. Умови комерційного кредиту

Визначимо ціну комерційного кредиту за умови, що дебітор відмовляється від дисконтної знижки, за формулою[1]:

Ціна кредиту без знижки становить 36,72 %. Отже, комерційний кредит без знижки — дуже дороге джерело. Дебітор у разі відмови від знижки зазнає таких втрат:

.

Як бачимо, дебітор втрачає виторг і дні, протягом яких він міг би ним користуватися. Корпорація-платник може віднайти кредит на суму 98 дол. на 20 днів за ціною, нижчою за 2 дол. Наприклад, банк дає кредит за ставкою 10 %, тоді ціна кредиту в доларах становитиме 54 центи (20/360 · 10 % · 98 дол. = 54) проти 2 дол. за дисконтного варіанта[2]. На ціну комерційного кредиту впливає термін його надання. Так, за умови «2/10 нетто 90» ціна комерційного кредиту значно знижується і становить:

.

Якщо ж термін надання кредиту становить 90 днів (2/10 нетто 90), то фінансовий менеджер може вибрати кращий із двох варіантів. Перший — узяти позичку в банку на 80 днів (90 – 10) під 10 %, при цьому реальна ставка становить 218 центів, тобто 2 дол. 18 центів (80 / 360 · 10 · 98 дол. = 218 центів).

Другий — скористатися дисконтними умовами. Для прийняття рішення менеджер повинен одержати додаткову інформацію про рух ставок грошового ринку. Якщо очікується їх зростання, доцільніше обрати дисконтний варіант.

Наведені розрахунки показують, що комерційний кредит — досить дороге джерело фінансування, тому перед фірмою завжди стоїть питання, яким способом його зробити дешевшим. Проте торговельний кредит зручний для фірми, оскільки формуються два зустрічні кредитні потоки. Кожна фірма-кредитор одночасно є фірмою-дебітором за своїми рахунками на поставлені товари і послуги, тому фірма може бути нетто-кредитором або нетто-боржником. У кожному випадку політика фірми буде спрямована на зниження її заборгованості.[1] Block S. B., Hirt G. A. Foundations of Financial Management. — Fifth ed. — Home­wood, Illinois-Irwin, 1969. — P. 206.

[2] Block S. B., Hirt G. A. Foundations of Financial Management. — Fifth ed. — Home­wood, Illinois-Irwin, 1969. — P. 207.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+