Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.3.1. Банки

11.3.1. Банки

Структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків визначає Закон України «Про банки і банківську ді-
яльність» (далі — Закон).

Відповідно до ст. 2 Закону банком визнається юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Під банківським кредитом розуміється будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке подовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання
боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону.

Банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.

Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).

Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій. Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій.

Банк набуває статусу спеціалізованого банку, у разі якщо більше ніж 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку, у разі якщо біль­ше ніж 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.

Банки мають право створювати банківські об’єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група. Банки можуть бути учасниками промислово-фінансових груп з додержанням вимог антимонопольного законодавства України.

З метою захисту та репрезентування інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розроблення рекомендацій щодо банківської діяльності банки мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації (ст. 13 Закону).

Банківські спілки та асоціації не мають права вести банківську чи підприємницьку діяльність і не можуть бути створені з метою отримання прибутку.

Асоціація (спілка) банків є договірним об’єднанням банків і не має права втручатись у діяльність банків — членів асоціації (спілки).

Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відповідно до положень Конституції України, Закону, Закону України «Про Національний банк України», інших законодавчих актів та нормативно-правових актів Національного банку України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+