Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.3.3. Страхові компанії

11.3.3. Страхові компанії

Відносини у сфері страхування і на ринку страхових послуг, страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян регламентується ЦК, ГК, Законом України «Про страхування» (далі — Закон).

Відповідно до ст. 2 Закону страховиками (страховими компаніями) визнаються фінансові установи, які створені у формі акціо­нерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Господарським кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Законом, а також одержали в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Ведення Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України як складової частини Державного реєстру фінансових установ здійснюється Держфінпослуг, яка є його розпорядником та адміністратором відповідно до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41.

Учасників страховика має бути не менше від трьох. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками — резидентами України. Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування, іншими ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається страхуванням життя, — 1,5 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України.

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути тільки страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’я­зана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управ­лінням.

Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов’язано із зазначеними видами діяльності,
а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+