Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.3.5. Довірчі товариства

11.3.5. Довірчі товариства

Поняття довірчого товариства, особливості його створення та діяльності визначає Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» (далі — Декрет) від 17.03.1993. Відповідно до ст. 1 Декрету довірчим товариством є товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників. Майном довірителя є кошти, цінні папери та документи, які засвідчують право власності довірителя.

Довірче товариство здійснює такі довірчі операції:

1) для громадян — збереження та представницькі послуги для обслуговування майна довірителів;

2) для юридичних осіб — розпоряджання майном, агентські послуги, ведення рахунків для власників їх цінних паперів та управління голосувальними акціями, переданими довірчому товариству через участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+