Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.4. Критерії вибору зарубіжного посередника

11.4. Критерії вибору зарубіжного посередника

Для успішної роботи каналу розподілення продукції необхідно не тільки визначитися з його типом та конфігурацією, а й правильно обрати членів (учасників) каналу. Основними стандартизованими критеріями вибору зарубіжного посередника є:

цілі і стратегії ділера (дистриб’ютора);

фінансовий стан;

розмір фірми-посередника;

репутація;

існуюче і можливе охоплення ринку;

досвід роботи, напрям спеціалізації;

методи організації продажу;

наявність необхідної матеріальної бази;

заінтересованість у співпраці;

можливість надання сервісних послуг;

досвід чи можливості використання елементів системи просування;

відносини з місцевою владою;

зовнішній вигляд і стан торговельних потужностей;

корпоративна тотожність;

сумісність поглядів на бізнес, етику в бізнесі.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Охарактеризуйте місце каналів розподілення в системі міжнародного комплексу маркетингу.

2. Хто може бути учасником міжнародного каналу розподілення?

3. Охарактеризуйте існуючі види учасників міжнародних каналів розподілення продукції.

4. Намалюйте схему альтернатив міжнародних каналів розподілення продукції.

5. Намалюйте типові конфігурації міжнародних каналів розподілення для товарів народного споживання.

6. Намалюйте типові конфігурації міжнародних каналів розподілення для виробничо-технічної продукції та послуг.

7. У чому сутність міжнародної стратегії розподілення?

8. Які чинники зумовлюють вибір учасників каналів розподілення?

 

Дискусійні запитання

1. Чому канал розподілення є останнім об’єктом у процесі стандартизації міжнародного маркетингового комплексу?

2. З якими неконтрольованими чинниками може зіткнутися маркетолог в організації міжнародних каналів розподілення продукції?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+