Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

12. СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

Застосування сучасних інформаційних технологій стало таким, що нарівні з проблемами надійності і стійкості їх функціонування, виникла проблема забезпечення безпеки циркулюючої у ній інформації. За таких умов створилися можливості витоку інформації, порушення її цілісності та блокування. Витік інформації, яка становить комерційну, конфіденційну та іншу передбачену законом таємницю, що є власністю держави або фінансово-кредитних установ - це одна з основних можливих загроз національній безпеці України в інфор­маційній сфері. Необхідною передумовою реалізації національних інтересів України є повноцінне Ті входження у світовий інформаційний простір. Динамічне його формування, глобалізація та дедалі більша відкритість телекомунікаційних і комп 'ютерних мереж, швидкий розвиток інформаційних технологій, продуктів та послуг, які створюють принципово нові можливості для економічної співпраці, обміну інформацією, духовними цінностями, взаємного культурного збагачення, прогресу науки і техніки.

 

12.1.  Загрози безпеки АІС, причини виникнення загроз.

12.2.  Засоби та методи захисту інформації.

12.3.  Організація захисту інформації у фінансових установах.

12.4.   Основи функціонування систем криптографічного захисту інформації.