Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

12. Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегічного управління (ФЕЗ СУ)

Комерційна організація як відкрита соціально-еконо­мічна та матеріально-речовинна система призначена передусім для вироб­ництва продукції (надання послуг), що має платоспроможний попит. Для забезпечення функціонування такої організації потрібно, щоб постійно (рис. 12.1):

· закуповувалась сировина; матеріальні енергоносії тощо;

· сплачувалась заробітна плата;

· підтримувалися в робочому стані виробничі потужності; за допомогою ремонту оновлення чи заміни обладнання;

· реалізовувалася продукція; тощо

Це необхідні умови для забезпечення поточної діяльності. За орієнтації на розвиток підвищуються вимоги щодо відповідного фінансово-економічного забезпечення правильного розподілу фінансових ресурсів за пріоритетними напрямками та в часі, що дозволило б, з одного боку, гарантувати безперервність виробництва, а з іншого — розширення та розвиток організації. Стратегічна діяльність вимагає створення такого фінансово-економічного механізму забезпечення, який би створював умови для досягнення стратегічних цілей та виконання «стратегічного набору», сформованого підприємством.