Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

12.2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами універсального програмного продукту

12.2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами універсального програмного продукту

Розглянемо особливості формування консолідованої звіт-
ності.

Корпорація — це об’єднання кількох юридичних осіб, які ведуть самостійний бухгалтерський облік. Учасники корпорації умовно називаються філіями. А консолідована звітність — це звіти, які охоплюють дані кількох або всіх філій корпорації.

Господарські операції, проведені учасниками корпорації, діляться на два типи:

внутрішні (тільки між філіями);

зовнішні (між філіями та зовнішніми контрагентами).

Для узагальнення (консолідації) звітності по корпорації в «Галактиці» передбачено модуль «Консолідація». Його функціональ­ні можливості зображено на рис. 12.2.

Модуль «Консолідація» забезпечує отримання консолідованих звітів як за програмними алгоритмами оброблення, так і за розрахунковими формами, створеними користувачем.

Меню «Операції» слугує для підготовки даних, які використовуватимуться в модулі «Фінансовий аналіз».

«Галактика» передбачає два основних способи одержання консолідованої звітності:

відбір, групування, підсумування даних із окремих баз даних філій засобами модуля «Консолідація». Об’єднання даних по філіях у цьому випадку не потрібне;

вивантаження функціями модуля «Консолідація» відібраних даних по філіях у спеціально створені таблиці. Потім виконується об’єднання таблиць за допомогою утиліти міжофісного обміну CORPO з наступним обробленням у модулі «Фінансовий аналіз».

Основні принципи одержання консолідованих звітів:

Бази даних філій можуть бути в різних каталогах
жорсткого диску, на різних жорстких дисках одного комп’ю­тера або на різних комп’ютерах, об’єднаних в одній локальній мережі.

Передача даних із віддалених філій до місця оброблення може здійснюватися будь-яким способом, у тому числі й елек­тронною поштою, модемом або пересиланням на фізичних носіях (дискети, магнітооптичні диски, змінні НЖМД тощо).

Побудова консолідованої звітності виконується за єдиним планом рахунків для усіх філій (або в кількох єдиних планах). Це не виключає можливості ведення паралельного обліку в кожній філії за своїм (місцевим) планом рахунків.

Рис. 12.2. Структура модуля «Консолідація»

Використання кількох валют передбачає створення корпоративної таблиці валют із відповідністю конкретних валют у кожній філії корпорації. Обов’язкове ведення каталогів «Курси валют» у філіях за всіма використовуваними в них корпоративних валют.

Ведення аналітичного обліку по корпорації потребує ви-
користання єдиної схеми аналітики по рахунках єдиного плану рахунків. Для об’єднання кодів аналітичного обліку філій можна використовувати кілька варіантів:

об’єднувати таблиці даних (каталоги організацій, МЦ, послуг тощо), які підключаються в ролі КАО, по всіх філіях за допомогою утиліти CORPO та використовувати їх для отримання звітів.

сформувати єдині таблиці даних, підключені в ролі КАО, та використовувати їх в усіх філіях.

створювати корпоративну таблицю кодів аналітичного обліку та встановлювати для кожної філії відповідність між КАО по корпорації і КАО цієї філії. Доповнення до корпоративної таблиці, виконані в різних філіях, також можуть виконуватися за допомогою утиліти CORPO.

Наведені варіанти не виключають один одного. Оптимальний вибір визначається конкретними умовами, зокрема, потребою періодичного доповнення (зміни) корпоративної аналі-
тики.

Вищезгадані корпоративні таблиці (валют, КАО) повинні бути в базах даних усіх філій. Відповідність валют і КАО також має встановлюватися в усіх філіях.

Для відбору даних по філіях виконується налаштування, яке охоплює опис логічної структури корпорації, планів рахунків, видів консолідованих звітів.

Виконуючи зазначені умови, користувач може:

вибрати потрібний йому вид консолідованих звітів, у який входить заданий перелік філій;

вибрати план рахунків (ведення обліку в кількох планах);

для обраного виду звіту встановити параметри відбору даних і формування.

Модуль «Консолідація» дає можливість отримувати звіти за результатами операцій, проведених у решті модулів Контуру бухгалтерського обліку. Відмінність полягає в тому, що звіти можна отримати на основі даних декількох філій корпорації (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Консолідована звітність:
1 — по всій корпорації за всіма планами рахунків;
2 — по головній фірмі та філії № 1 за Планом рахунків 2