Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

12.8. Питання для самоконтролю

12.8. Питання для самоконтролю

 

Соціально-трудовий конфлікт, його сутність і місце в системі соціальних суперечностей.

Різновиди соціально-трудових конфліктів, їх причини та функції.

Умови виникнення конфлікту з конфліктної ситуації та стадії його перебігу.

Методи управління соціально-трудовими конфліктами, які сприяють їх подоланню.

Стратегії переговорів у вирішенні конфліктів соціально-трудового характеру.

Посередництво та головні умови досягнення успіху в переговорах.

Страйки як надзвичайний засіб вирішення колективних трудових суперечок, їхня суть, різновиди і проблеми врегулювання.

Соціальне партнерство, його примирна функція в досягненні згоди в колективному трудовому спорі (конфлікті).

Як ви характеризуєте поняття «колективна трудова суперечка» і «соціальний конфлікт»?

Технології врегулювання колективних трудових суперечок і конфліктів.

Які методи вирішення колективних трудових суперечок, конфліктів є, на ваш погляд, найбільш ефективними?