Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2. Зміни в майні підприємства та його зобов’язаннях в процесі здійснення господарських операцій

13.2. Зміни в майні підприємства та його зобов’язаннях в процесі здійснення господарських операцій

 

Майно і зобов’язання підприємства узагальнено відображаються за складом і розміщенням в балансі.

За формою баланс є таблицею, яка складається з двох частин – активи та власний капітал і зобов’язання.

У процесі підприємницької діяльності відбуваються різні господарські операції, під впливом яких змінюється склад майна та зобов’язань суб’єкта господарювання. За характером впливу на майно і зобов’язання підприємства господарські операції можна поділити на 4 типи.

Перший тип. Відбувається переміщення активів, зміна структури майна, загальна сума його не змінюється. Підприємство за власні кошти придбало верстат вартістю 10 тис. грн. Гроші (–) зменшились (готівка, рахунки в банках) на 10 тис. грн., основні засоби (верстат) збільшились (+) на 10 тис. грн. Сума майна, а також зобов’язань не змінилась.

Другий тип. Відбувається переміщення, зміна структури зобов’язань, загальна сума їх не змінюється. Підприємство використало одержаний прибуток (власний капітал, зобов’язання перед власниками підприємства) для нарахування премії працівникам – 5 тис. грн. Прибуток ( – ) зменшився на 5 тис. грн., заборгованість підприємства перед працівниками збільшилась на суму нарахованої премії (+) 5 тис. грн. Сума зобов’язань і самого майна (до часу видачі премії) не зміниться. Зобов’язання перед власниками підприємства зменшились і відповідно збільшились перед працівниками.

Третій тип. Збільшується майно та зобов’язання на рівновелику суму. Підприємство придбало виробничі запаси (бензин) за рахунок коштів короткострокової позики, яку одержало у банку – 3 тис. грн. Виробничі запаси (бензин) (+) збільшилися на 3 тис. грн., але і заборгованість перед банком теж збільшилась (+) на 3 тис. грн. Сума майна і зобов’язань підприємства за господарською операцією збільшились на 3 тис. грн. (до часу повернення позики).

Четвертий тип. Зменшується майно та зобов’язання на рівновелику суму. Підприємство із своєї каси виплатило премію працівникам – 5 тис. грн. (див. другий тип операцій). Гроші (готівка) зменшилась (–) на 5 тис. грн., заборгованість перед працівниками теж зменшилась (–) на 5 тис. грн. Сума майна і зобов’язань за господарською операцією зменшилась.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+