Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2. Зміст та структура підсумкового звіту про консультування

13.2. Зміст та структура підсумкового звіту про консультування

 

Заключним документом консультування є підсумковий звіт консультанта, що готується до моменту завершення роботи. Метою написання звіту є підсумок співпраці консультанта та клієнта та визначення підстав для визнання консультування ефективним.

Професійний консалтинг висуває певні вимоги до підсумкового звіту.

Інформація звіту не повинна повторювати матеріали попередніх проміжних звітів. Зміст звіту повинен охоплювати нещодавно виявлені факти, або встановлені нові зв’язки відомих фактів, рішення проблем, аргументи.

Підсумковий звіт має бути структурований наступним чином:

вступ (мета консультування та викладення початкової проблематики);

стислий звіт робіт із вказанням наданих проміжних звітів, результатів роботи, описанням ходу впровадження змін та рекомендацій щодо підтримки нового стану організації;

додатки.

Композиція основної частини звіту залежить від специфіки клієнтської організації та вирішуваних проблем. Виділяють декілька можливих логічних схем побудування змістовної частини підсумкового звіту (рис. 13.2 — 13.4).

 

 

13.2. Приклад 1-ої логічної схеми побудування змістовної частини
підсумкового звіту

 

 

13.3. Приклад 2-ої логічної схеми побудування змістовної частини
підсумкового звіту

 

 

13.4. Приклад 3-ої логічної схеми побудування змістовної частини
підсумкового звіту

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+