Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.6. Використання ПК при плануванні витрат і собівартості продукції

13.6. Використання ПК при плануванні витрат і собівартості продукції

При плануванні витрат, як і взагалі в економічній роботі, дуже багато технічної, рутинної роботи, пов’язаної з виконанням одноманітних математичних дій. Так, маючи підготовлені нормативи витрат у розрахунку на 1 га кожної сільськогосподарської культури (табл. 13.1), плановик господарства для визначення планових витрат і собівартості продукції змушений здійснювати тисячі одноманітних обчислювальних операцій. Ця робота значно полегшується і прискорюється з використанням ПК. До того ж точність розрахунків гарантується. Вивільнений від рутинної роботи час плановик ефективніше використовуватиме для аналізу одержаних даних і прийняття управлінських рішень.

У табл. 13.4 наведено алгоритм розрахунку витрат і собівартості продукції рослинництва, що побудований відповідно до «Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств» [84].

Таблиця 13.4

Алгоритм розрахунку витрат і собівартості
продукції рослинництва

Номер
графи

Сільськогосподарські культури

Математична дія

2 і 3

Для кожної культури інформація різна

´

4

По кожній культурі

Гр. 2 ´ гр. 3

5

Зернові, соняшник

Гр. 4 ´ 1

5

Цукрові буряки

Гр. 4 ´ 1

5

Картопля, овочі та кормові культури

Гр. 5 не заповнюється

6—19, 21

По кожній культурі

Відповідний норматив з розрахунку на 1 га кожної культури помножити на площу відповідної культури

20

По кожній культурі

Сума граф 6—19,
крім граф 7, 8, 9, 12

22

По кожній культурі

Сума граф 12, 20, 21

23, 25

Для кожної культури інформація різна

´

24

По кожній культурі

Гр. 2 ´ гр. 23

26

По кожній культурі

Гр. 24 ´ гр. 25

27

По кожній культурі

Гр. 22 – гр. 26

28

Зернові

Гр. 5 ´ 0,88

29

Зернові

Гр. 5 – гр. 28

30

Зернові

Гр. 29 ´ 0,5

31

Зернові

Гр. 28 + гр. 30

32

Зернові

Гр. 27 : гр. 31

32

Цукрові буряки та соняшник

Гр. 27 : гр. 5

32

Інші культури

Гр. 22 : гр. 4

Результати розрахунку на ПК витрат і собівартості продукції рослинництва в СВК-агрофірмі «Перемога» Кагарлицького району Київської області на 2003 рік наведено в табл. 13.5. З метою скорочення місця викладу матеріалу графи 11—19, що відповідають графам 4—12 табл. 13.1, вилучено.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+