Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

16.8. Парфумерні товари

Парфумерними називають товари на основі запашних ре­човин, що мають приємний запах і використовуються для ароматизації волосся, тіла, одягу, а також у якості освіжаю­чих і гігієнічних засобів. До них відносять парфуми, одеко­лони, туалетну(запашну) воду, парфумерні набори.

Споживчі властивості парфумерних товарів і фак­тори, що їх формують.

Найважливіші споживчі властивості парфумерних товарів - це приємний запах квіткового і фантазійного напряму, його оригінальність і стійкість, безпека і нешкідливість, зручність у користування, збереження, зовнішнє оформлення, екологічність.

Споживчі властивості парфумерних товарів визначаються передусім застосовуваними матеріалами й особливостями виробництва.

Матеріалами для виготовлення парфумерних товарів є за­пашні речовини, етиловий спирт, вода і барвники. Запашні речовини поділяються на натуральні (рослинного і тваринного походження) і синтетичні. Рослинні - це ефірні олії з тро­янди, лаванди, коріандру; бальзами і смоли, суха рослинна сировина. Тваринного походження - це речовини, які виді­ляються залозами деяких тварин (амбра, мускус, бобровий струмінь та ін.).

Синтетичні запашні речовини одержують складним хіміч­ним шляхом із продуктів переробки нафти, кам'яного вугілля, хімічної, лісохімічної сировини тощо.

Етиловий спирт слугує розчинником запашних речовин, а в одеколонах і туалетних водах - дезінфікуючим і освіжаю­чим засобом. Воду застосовують для розведення спирту до потрібної концентрації. Барвники використовують для набут­тя певного кольору.

Виробництво парфумерних виробів складається з етапів:

приготування композиції (суміші) запашних речовин;

одержання парфумерної рідини (розчинення композиції в спирті, додавання води і барвників);

витримування парфумерної рідини для одержання необ­хідного запаху;

фільтрування рідини;

 - розливу, укупорки, оформлення й упакування.

Класифікація і характеристика асортименту парфумерних товарів.

 Парфуми поділяють за рядом ознак:

за консистенцією (рідкі, тверді (у вигляді олівця) і поро­шкоподібні («саше»);

за характером запаху (квіткові і фантазійні);

за змістом композиції. За змістом композиції парфуми поділяють на чотири групи: екстра - 10% парфумерної композиції (стійкість запаху фантазійного напряму - не менше ніж 60, а квіткового - 50 годин. Сюди ж відносяться концентровані парфуми - від 20-50% парфумерної композиції); група А - 10% парфумерної композиції (стійкість запаху не менше ніж 40 годин); групи Б та групи В містять не менше ніж 5% композиції (стійкість запаху не менше ніж 30 годин); за призначенням - жіночі і чоловічі;

за місцем виробництва - французькі, українські, москов­ські, ризькі та ін.;

за способом упакування - у звичайній та аерозольній упа­ковці.

Одеколони, на відміну від парфумів, містять менше пар­фумерної композиції і мають невисоку стійкість запаху. Як і парфуми, одеколони, залежно від якості, поділяються на чо­тири групи: «Екстра», А, Б, В.

Туалетна вода відрізняється від одеколону меншою кіль­кістю запашних речовин (не менше ніж 1%) і меншою міцні­стю спирту (не менше ніж 50%).

Контроль якості, маркування, упакування, та збері­гання парфумерних товарів

Якість парфумерних товарів залежить від виду сирови­ни, технології, упакування, умов зберігання.

При температурі нижчій від 5° С допускається помутнін­ня, що зникає при підвищенні температури до 18-20° С. Парфумерні вироби випускаються одним сортом.

Парфуми розфасовують у скляні, порцелянові чи керамі­чні флакони ємністю не більше ніж 65 мл.; одеколони і запа­шні води - у скляні або пластмасові флакони ємністю не бі­льше ніж 250 МП. Закупорка повинна бути герметичною. Фо­рма закупорки різна: гвинтова, притерта, аерозольна глуха, аерозольна зйомна.

Зберігати парфумерні товари рекомендують при темпе­ратурі 6-25°С і відносній вологості не більше ніж 70%, не

допускаючи впливу прямих сонячних променів. Термін збері­гання з моменту виготовлення: 3 місяці після розливу парфуми достигають, потім вітчизняні зберігаються 12-15 місяців, фра­нцузькі - до 3 років.