Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.10. Фіксація результатів допиту

Важливе значення для розслідування має правильна фіксація результатів допиту в протоколі, де повинні бути повно і об’єктивно відображені повідомлені допитуваним дані. Рекомендуються три методи одержання показань: вільна розповідь, запитання — відповідь і поєднання першого і другого методів. Це відбивається й у протоколі допиту. Положення, що гарантують найбільш правильну і точну фіксацію показань, зводяться до такого:

 

1) показання записують від першої особи і по можливості дослівно;

 

2) поставлені запитання та відповіді на них у разі необхідності записуються дослівно;

 

3) на прохання допитуваного йому надається можливість власноручно викласти показання, про що в протоколі слідчий робить відмітку;

 

4) протокол не може бути стилізованим, а повинен точно фіксувати вирази, які вживає допитуваний;

 

5) протокол підписують допитуваний, слідчий та інші особи, присутні на допиті.

 

Протокол допиту повинен містити:

 

1) відмітку про попередження допитуваного (свідка) про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за давання свідомо неправдивих показань, що підтверджується його підписом;

 

2) відмітку про роз’яснення допитуваному свідоцького імунітету;

 

3) відмітку про роз’яснення допитуваному у вчиненні якого злочину його підозрюють та про його право на захист;

 

4) заяву обвинуваченого про те, чи визнає він себе винним;

 

5) відомості про перекладача, експерта, захисника, педагога, батьків або законних представників неповнолітнього.

 

У процесі допиту свідок або обвинувачений може виконати за власним бажанням чи за пропозицією слідчого схеми, креслення, малюнки, плани, що пояснюють його показання. Вони повинні бути засвідчені підписами допитуваного і слідчого.

 

Способом фіксації допиту може бути звуко- і відеозапис. Згідно з КПК такий запис проводиться після попереднього повідомлення всіх учасників слідчої дії (статті 851, 852). Доцільно застосовувати його у випадках складних допитів або ж таких, що супроводжуються визнанням обвинуваченим своєї вини, або для фіксації показань потерпілого, який перебуває у хворобливому стані тощо. Паралельно зі звуко- і відеозаписом слідчий веде протокол.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+