Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. 4. Реквізити адресата.

Реквізити 1-9 стосуються автора документа таж званого

адресанта.

1.   Державний герб. Свідчить про те, що документ видано органом державної влади або державного управління.

2.    Емблема організації або підприємства - найчастіше використовується товарний знак (знак обслуговування). Наприклад, охорони здоров'я, торгово-промислова палата (чаша з крилами Меркурія), підприємства - постачальники (товарні знаки).

3.    Зображення державних нагород (Московське торговельне об'єднання "Дитячій світ", Вінницький універмаг).

4.   Код підприємства, установи або організації за класифікатором підприємства та організації - верхній правий кут

5.   Код форми документа за класифікатором управлінської документації - нижче коду організації, верхній правий кут.

6.   Назва вищої організації або засновника.

7.   Повна назва автора документа.

8.    Назва структурного підрозділу.

Це реквізити, які визначають авторство документа. Мають бути позначені в документі у повній відповідності до правових актів: статутів або положень про підприємство.

Під час оформлення цих реквізитів слід пам'ятати, що символічні назви підприємств пишуться в лапках ("Дитячій світ", кооператив "Меркурій")

9. Індекс підприємства зв'язку, поштова та телеграфна адреса, номери телефону, факсу, рахунку у банку розміщуються тільки в бланках для листів. Порядок та форма запису повинні відповідати поштовим правилам міністерства зв'язку.


254 105, прості. Миру , тел. 559 - 61 - 00, факс 552 - ЗО - 84;

р/р № 117432981 в Укрінбанку м. Київ МФО 106128.

Ці відомості потрібні для виконання розрахунково-грошових операцій

та вивільнення від постійної інформації тексту документа.

Особливе значення має вказівка на безпосереднього виконавця вихідного документа (листа, довідки). Прізвище виконавця та його номер службового телефону вміщують у нижньому лівому куту лицьового або зворотного боку останнього аркуша документа. Нижні вказують на індекс друкарки (перші літери прізвища та ім'я), кількість надрукованих примірників та дату друкування.

Короленко 20 501 465

НК з 10.08.1991

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+