Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Правове забезпечення фондового ринку

Правове забезпечення діяльності на фондовому ринку України в сучасних умовах представляє комплекс законодавчих та нормативних актів, якими визначаються правила функціонування фондового ринку в цілому так звані правила гри на ринку.

Основу правового регулювання складають Закони України “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про Національну депозитарну систему особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, “Про приватизаційні папери”, “Про гос­по­дарські товариства”, окрім того діяльність на ринку цінних паперів регулюється чинними законодавчими актами про приватизацію, оподаткування, інвестиційну діяльність, про власність, підприємства та підприємництво, заставу, банкрутство, антимонопольним законодавством, нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду держав­ного майна України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України, Статутами та Правилами організаторів торгівлі: фондових бірж, позабіржових фондових торговельно-інформаційних систем та саморегулівних організацій, а також їх нормативними актами.

  Сукупністю цих законодавчих та нормативних актів визначаються в цілому правила функціонування фондового ринку України та зокрема окремі види діяльності, кожний в переважній більшості є виключним видом діяль­ності, а саме:

·           діяльність по випуску цінних паперів;

·           комерційна або ділерська діяльність по цінних паперах;

·           комісійна або брокерська діяльність по цінних паперах;

·           посередницька діяльність по приватизаційних паперах;

·           представницька діяльність по приватизаційних паперах;

·           діяльність по управлінню цінними паперами;

·           діяльність по організації торгівлі цінними паперами;

·           реєстраторська діяльність по цінних паперах;

·           депозитарна діяльність по цінних паперах;

·           клірингова (грошово-розрахункова) діяльність по цінних паперах.

Саме цими законодавчими та нормативно-правовими актами визна­ча­ються сьогодні і процедури випуску та державної реєстрації інформації про випуск та випусків цінних паперів, видачі дозволів та ліцензій на здійснення кожного окремого виду діяльності по цінних паперах та сертифікації спеціалістів, які допускаються до проведення операцій на фондовому ринку.

 

I. Закони України та Постанови Верховної Ради України

 

1.Постанова Верховної Ради України “Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України”

від 22 вересня 1995 року № 342/95-ВР

 

2.ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про цінні папери і фондову біржу “ від 18 червня 1991 року № 1201-ХII

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 14 жовтня 1992 року N 2680-XII,

від 2 березня 1995 року N 82/95-ВР,

від 14 березня 1995 року N 90/95-ВР,

від 9 липня 1996 року N 283/96-ВР,

від 10 вересня 1997 року N 523/97-ВР,

від 5 травня 1999 року N 622-XIV,

від 3 червня 1999 року N 719-XIV

 

3. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про господарські товариства”

від 19 вересня 1991 року № 1577-XII

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 14 жовтня 1992 року N 2692-XII,

від 16 грудня 1993 року N 3710-XII,

від 16 грудня 1993 року N 3709-XII,

від 2 березня 1995 року N 82/95-ВР,

від 14 березня 1995 року N 90/95-ВР,

від 23 грудня 1997 року N 769/97-ВР,

від 5 травня 1999 року N 622-XIV,

від 11 травня 2000 року N 1708-III,

від 21 вересня 2000 року N 1987-III,

 

Декретом Кабінету Міністрів України

від 31 грудня 1992 року N 24-92

4. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”

від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР,

від 14 липня 1999 року N 938-XIV

 

5. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”

від 10 грудня 1997 року № 710/97-ВР

 

6. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про підприємства в Україні”

від 27 березня 1991 року № 888-12

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 4 січня 1992 року N 2032-XII,

від 7 липня 1992 року N 2544-XII,

від 7 липня 1992 року N 2554-XII,

від 14 жовтня 1992 року N 2685-XII,

від 26 січня 1993 року N 2932-XII,

від 4 травня 1993 року N 3170-XII,

від 5 травня 1993 року N 3180-XII,

від 17 червня 1993 року N 3292-XII,

від 16 грудня 1993 року N 3716-XII,

від 22 грудня 1994 року N 318/94-ВР,

від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР,

від 2 березня 1995 року N 82/95-ВР,

від 14 березня 1995 року N 90/95-ВР,

від 5 липня 1995 року N 262/95-ВР,

від 10 вересня 1996 року N 357/96-ВР,

від 16 жовтня 1996 року N 419/96-ВР,

від 12 листопада 1996 року N 481/96-ВР,

від 12 листопада 1996 року N 483/96-ВР,

від 23 січня 1997 року N 20/97-ВР,

від 16 грудня 1997 року N 725/97-ВР,

від 4 лютого 1998 року N 72/98-ВР,

від 6 жовтня 1998 року N 163-XIV,

від 1 липня 1999 року N 797/99,

від 11 травня 2000 року N 1708-III,

від 18 травня 2000 року N 1746-III,

від 1 червня 2000 року N 1766-III,

від 21 вересня 2000 року N 1963-III,

від 19 жовтня 2000 року N 2056-III,

Постановами Верховної Ради України

від 4 липня 1991 року N 1292-XII,

від 29 липня 1994 року N 158/94-ВР,

 

Декретами Кабінету Міністрів України

від 15 грудня 1992 року N 8-92,

від 15 грудня 1992 року N 10-92,

від 31 грудня 1992 року N 23-92,

від 31 грудня 1992 року N 24-92,

від 21 січня 1993 року N 9-93,

від 21 січня 1993 року N 10-93,

від 22 січня 1993 року N 14-93,

від 19 лютого 1993 року N 15-93,

від 17 березня 1993 року N 20-93,

від 26 квітня 1993 року N 39-93,

від 29 квітня 1993 року N 41-93,

від 29 квітня 1993 року N 42-93,

від 10 травня 1993 року N 48-93

 

7. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про власність”

від 26 березня 1991 року № 885-12

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 7 липня 1992 року N 2544-XII,

від 14 жовтня 1992 року N 2690-XII,

від 5 травня 1993 року N 3180-XII,

від 22 грудня 1994 року N 318/94-ВР,

від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР

 

Декретами Кабінету Міністрів України

від 15 грудня 1992 року N 10-92,

від 31 грудня 1992 року N 23-92,

від 21 січня 1993 року N 9-93

 

(В тексті Закону слова "індивідуальна власність" замінено словами "при­ватна власність" згідно із

Законом України

від 7 липня 1992 року N 2544-XII) 

 

8. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про приватизаційні папери”

від 6 березня 1992 року № 2174-12

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законом України

від 7 липня 1992 року N 2544-XII

 

9. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про підприємництво”

від 26 лютого 1991 року № 785-12

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 14 жовтня 1992 року N 2684-XII,

від 15 жовтня 1992 року N 2697-XII,

від 24 червня 1993 року N 3318-XII,

від 24 червня 1993 року N 3320-XII,

від 16 грудня 1993 року N 3712-XII,

від 16 грудня 1993 року N 3713-XII,

від 16 грудня 1993 року N 3714-XII,

від 16 грудня 1993 року N 3716-XII,

від 25 лютого 1994 року N 4039-XII,

від 14 липня 1994 року N 109/94-ВР,

від 23 вересня 1994 року N 188/94-ВР,

від 1 грудня 1994 року N 263/94-ВР,

від 15 лютого 1995 року N 58/95-ВР,

від 15 лютого 1995 року N 64/95-ВР,

від 2 березня 1995 року N 82/95-ВР,

від 13 липня 1995 року N 304/95-ВР,

від 14 грудня 1995 року N 473/95-ВР,

від 14 грудня 1995 року N 474/95-ВР,

від 14 грудня 1995 року N 475/95-ВР,

від 22 грудня 1995 року N 497/95-ВР,

від 15 травня 1996 року N 194/96-ВР,

від 12 листопада 1996 року N 481/96-ВР,

від 20 грудня 1996 року N 626/96-ВР,

від 20 травня 1997 року N 278/97-ВР,

від 16 грудня 1997 року N 725/97-ВР,

від 23 грудня 1997 року N 762/97-ВР,

від 12 лютого 1998 року N 122/98-ВР,

від 24 грудня 1998 року N 358-XIV,

від 12 січня 1999 року N 381-XIV,

від 30 червня 1999 року N 784-XIV,

від 8 липня 1999 року N 863-XIV,

від 14 липня 1999 року N 969-XIV,

від 6 жовтня 1999 року N 1121-XIV,

від 14 грудня 1999 року N 1288-XIV,

від 21 грудня 1999 року N 1328-XIV,

від 22 лютого 2000 року N 1481-III,

від 11 травня 2000 року N 1708-III,

від 1 червня 2000 року N 1770-III,

від 8 червня 2000 року N 1807-III,

від 22 червня 2000 року N 1841-III,

від 13 липня 2000 року N 1869-III,

від 21 вересня 2000 року N 1969-III,

від 21 вересня 2000 року N 1987-III,

від 1 червня 2000 року N 1775-III

(зміни, внесені Законом України від 1 червня 2000 року N 1775-III, наби­рають чинності з 22 жовтня 2000 року)

 

Декретом Кабінету Міністрів України

від 15 грудня 1992 року N 10-92

 

10. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про податок на додану вартість”

від 3 квітня 1997 року № 168/97 

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 27 червня 1997 року N 403/97-ВР,

від 16 липня 1997 року N 460/97-ВР,

від 19 вересня 1997 року N 535/97-ВР,

від 26 вересня 1997 року N 550/97-ВР,

від 15 жовтня 1997 року N 573/97-ВР,

від 19 листопада 1997 року N 644/97-ВР,

від 5 грудня 1997 року N 698/97-ВР,

від 23 грудня 1997 року N 770/97-ВР,

від 30 грудня 1997 року N 794/97-ВР,

від 30 грудня 1997 року N 799/97-ВР,

від 15 січня 1998 року N 25/98-ВР,

від 4 березня 1998 року N 169/98-ВР,

від 24 березня 1998 року N 208/98-ВР,

від 6 жовтня 1998 року N 163-XIV,

від 20 листопада 1998 року N 277-XIV,

від 1 грудня 1998 року N 285-XIV,

від 11 грудня 1998 року N 309-XIV,

від 24 грудня 1998 року N 362-XIV,

від 25 грудня 1998 року N 368-XIV,

від 15 січня 1999 року N 403-XIV,

від 18 лютого 1999 року N 442-XIV,

від 18 березня 1999 року N 515-XIV,

від 19 березня 1999 року N 522-XIV,

від 6 травня 1999 року N 624-XIV,

від 13 травня 1999 року N 645-XIV,

від 2 червня 1999 року N 714-XIV,

від 3 червня 1999 року N 722-XIV,

від 7 липня 1999 року N 854-XIV,

від 14 липня 1999 року N 932-XIV,

від 14 липня 1999 року N 934-XIV,

від 14 липня 1999 року N 942-XIV, 

від 14 липня 1999 року N 943-XIV,

від 15 липня 1999 року N 971-XIV,

від 15 липня 1999 року N 946-XIV,

від 15 липня 1999 року N 973-XIV,

від 15 липня 1999 року N 977-XIV

(зміни, внесені Законом України від 15 липня 1999 року N 977-XIV, за­сто­совуються платниками податків при визначенні податкових зобов'язань за результатами звітного (податкового) періоду, на який припадає дата набрання чин­ності зазначеного Закону),

від 20 жовтня 1999 року N 1172-XIV,

від 18 листопада 1999 року N 1242-XIV,

від 3 грудня 1999 року N 1274-XIV,

від 3 грудня 1999 року N 1278-XIV,

від 14 грудня 1999 року N 1288-XIV,

від 21 грудня 1999 року N 1330-XIV,

від 13 січня 2000 року N 1375-XIV,

від 17 лютого 2000 року N 1460-III,

від 2 березня 2000 року N 1523-III,

від 16 березня 2000 року N 1559-III,

від 16 березня 2000 року N 1561-III,

від 23 березня 2000 року N 1606-III,

від 23 березня 2000 року N 1608-III,

від 11 травня 2000 року N 1712-III,

від 11 травня 2000 року N 1715-III,

від 1 червня 2000 року N 1749-III,

від 1 червня 2000 року N 1783-III,

від 8 червня 2000 року N 1807-III,

від 22 червня 2000 року N 1841-III,

від 13 липня 2000 року N 1874-III,

від 13 липня 2000 року N 1926-III,

від 14 вересня 2000 року N 1954-III,

від 14 вересня 2000 року N 1955-III,

від 21 вересня 2000 року N 1969-III,

від 21 вересня 2000 року N 1991-III,

від 7 грудня 2000 року N 2120-III,

від 7 грудня 2000 року N 2133-III,

від 21 грудня 2000 року N 2199-III,

від 11 січня 2001 року N 2211-III,

від 18 січня 2001 року N 2233-III

 

11. ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28, N 38, ст. 286; 1996 р., N 25, ст. 101, N 41, ст. 192, N 52, ст. 302) 

 

12. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства “

від 5 липня 1991 року № 1306-XII

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 13 березня 1992 року N 2199-XII,

від 14 травня 1992 року N 2341-XII,

 

Декретом Кабінету Міністрів України

від 26 грудня 1992 року N 13-92

 

(Дію Закону зупинено згідно з

Декретом Кабінету Міністрів України

від 26 грудня 1992 року N 13-92 ) 

 

13. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про товарну біржу”

від 10 грудня 1991 року № 1957-XII

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законом України

від 26 січня 1993 року N 2932-XII

 

14. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про аудиторську діяльність”

від 22 квітня 1993 року № 3125- XII

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 14 березня 1995 року N 81/95-ВР,

від 20 лютого 1996 року N 54/96-ВР

 

15. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про банки і банківську діяльність”

від 12.07.2000 року № 2121- III

 

16. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

від 16 липня 1999 року № 996-XIV

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 11 травня 2000 року N 1707-III,

від 8 червня 2000 року N 1807-III,

від 22 червня 2000 року N 1829-III

 

17. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про заставу”

від 2 жовтня 1992 року № 2654- XII

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України 

від 25 лютого 1994 року N 4035-XII,

від 14 грудня 1994 року N 287/94-ВР,

від 14 березня 1995 року N 90/95-ВР,

від 22 грудня 1995 року N 496/95-ВР,

від 21 жовтня 1997 року N 583/97-ВР,

від 8 вересня 1998 року N 82-XIV,

від 19 жовтня 2000 року N 2056-III

 

(З 1 квітня 2001 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із

За­ко­ном України 

від 21 грудня 2000 року N 2181-III)

 

18. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про зовнішньоекономічну діяльність”

від 16 квітня 1991 року № 959- XII

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 19 лютого 1992 року N 2139-XII,

від 1 лютого 1994 року N 3898-XII,

від 15 лютого 1995 року N 68/95-ВР,

від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР,

від 2 березня 1995 року N 82/95-ВР,

від 14 березня 1995 року N 90/95-ВР,

від 22 грудня 1998 року N 335-XIV,

від 21 жовтня 1999 року N 1182-XIV,

від 23 березня 2000 року N 1595-III,

від 8 червня 2000 року N 1807-III

 

Постановами Верховної Ради України 

від 12 травня 1992 року N 2330-XII,

від 23 червня 1992 року N 2489-XII,

 

Декретами Кабінету Міністрів України

від 9 грудня 1992 року N 6-92,

від 11 січня 1993 року N 4-93,

від 12 січня 1993 року N 6-93,

від 19 лютого 1993 року N 15-93,

від 17 березня 1993 року N 25-93 

 

19. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про лізинг”

від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР

Із змінами, внесеними:

Законом України

від 14 січня 1999 року N 394-XIV

 

20. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про Національний банк України”

від 20 травня 1999 року № 679-XIV

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 17 лютого 2000 року N 1458-III,

від 20 квітня 2000 року N 1658-III,

від 13 липня 2000 року N 1919-III,

від 7 грудня 2000 року N 2121-III

 

21. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”

від 18 лютого 1992 року № 2132- XII

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Декретом Кабінету Міністрів України

від 12 травня 1993 року N 49-93,

Законами України

від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР,

від 5 липня 1995 року N 258/95-ВР,

від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР,

від 3 березня 1998 року N 154/98-ВР,

від 30 червня 1999 року N 783-XIV,

від 7 грудня 2000 року N 2120-III

 

22. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про приватизацію державного житлового фонду”

від 19 червня 1992 року № 2482- XII

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 22 лютого 1994 року N 3981-XII,

від 5 лютого 1997 року N 40/97-ВР,

від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР

 

Додатково див. рішення

Конституційного Суду України

від 28 вересня 2000 року N 10-рп/2000

23. ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна дер­жавних підприємств"

 

24. ЗАКОН УКРАЇНИ

Про режим іноземного інвестування

від 19 березня 1996 року №93/96-ВР

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 16 липня 1999 року N 997-XIV,

від 8 червня 2000 року N 1807-III

 

25. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про Антимонопольний комітет України”

від 26 листопада 1993 року № 3659- XII

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законом України

від 13 липня 2000 року N 1907-III

 

26. ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про страхування” від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України 

від 4 червня 1997 року N 306/97-ВР,

від 21 жовтня 1997 року N 589/97-ВР,

від 3 грудня 1997 року N 684/97-ВР,

від 11 грудня 1998 року N 312-XIV,

від 22 лютого 2000 року N 1489-III,

від 6 квітня 2000 року N 1642-III,

від 8 червня 2000 року N 1807-III,

від 14 вересня 2000 року N 1937-III,

від 19 жовтня 2000 року N 2056-III

 

Додатково див. 

Постанови Верховної Ради України

від 7 березня 1996 року N 86/96-ВР,

від 20 березня 1997 року N 150/97-ВР

 

27. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про довірчі товариства

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законом України

від 14 березня 1995 року N 90/95-ВР

 

28. ДЕКРЕТ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про систему валютного регулювання і валютного контролю

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України

від 25 листопада 1993 року N 3651-XII,

від 28 січня 1994 року N 3891-XII,

від 11 квітня 1995 року N 139/95-ВР,

від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР,

від 3 червня 1997 року N 295/97-ВР,

від 14 липня 1999 року N 932-XIV

 

Додатково див. постанову

Правління Національного банку України

від 4 липня 1997 року N 212

 

29. ДЕКРЕТ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про державне мито

Із змінами і доповненнями, внесеними:

Законами України

від 19 листопада 1993 року N 3629-XII,

від 25 лютого 1994 року N 4042-XII,

від 25 лютого 1994 року N 4047-XII,

від 30 червня 1994 року N 68/94-ВР,

від 15 липня 1994 року N 107/94-ВР,

від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР,

від 2 березня 1995 року N 82/95-ВР,

від 11 липня 1995 року N 297/95-ВР,

від 20 лютого 1996 року N 53/96-ВР,

від 10 липня 1996 року N 303/96-ВР,

від 12 листопада 1996 року N 483/96-ВР,

від 13 листопада 1996 року N 490/96-ВР,

від 12 грудня 1996 року N 589/96-ВР,

від 19 грудня 1996 року N 621/96-ВР,

від 5 березня 1997 року N 131/97-ВР,

від 27 червня 1997 року N 404/97-ВР,

від 23 березня 1999 року N 539-XIV,

від 8 вересня 1999 року N 1019-XIV,

від 18 листопада 1999 року N 1244-XIV,

від 22 лютого 2000 року N 1489-III,

від 20 квітня 2000 року N 1657-III,

від 20 квітня 2000 року N 1662-III,

від 8 червня 2000 року N 1804-III,

від 21 вересня 2000 року N 1988-III,

від 19 жовтня 2000 року N 2056-III,

 

Декретом Кабінету Міністрів України

від 30 квітня 1993 року N 43-93

 

(З 1 квітня 2001 року до цього Декрету будуть внесені зміни згідно із

Законом України

від 21 грудня 2000 року N 2181-III)

 

II. Укази Президента України

1.             Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Указ Президента України від 12 червня 1995 р. № 446/95 зі змінами: від 10 червня 1996 р.№ 408/96; від 14 лютого 1997 р. № 142/97.

2.             Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Затверджено Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. № 55/94.

3.             Положення про Координаційну раду з питань функціонування ринку цінних паперів в Україні. Затверджено Указом Президента України від 10 травня 1997 р. №409/97.

4.             Про Національне агентство України з управління державними корпоративними правами. Указ Президента України від 7 липня 1998 р. № 752/98.

5.             Про електронний обіг цінних паперів і Національний депозитарій. Указ Президента від 25 травня 1994 р. № 247/94.

6.             Про участь Української фондової біржі в приватизованих процесах. Указ Президента України від 27 лютого 1995 р. № 146/95.

7.             Про заходи щодо додаткового залучення коштів для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах м. Харкова. Указ Президента України від 22 серпня 1995 р. № 765/95.

8.             Про основні напрями розвитку фондового ринку в Україні у 2000 році. Указ Президента України від 30.10.99 № 1415/99.

9.             Загальні засади функціонування Національного депозитарію України. Указ Президента України від 22 червня 1999 р. № 703/99.

10.        Про заходи щодо прискорення приватизації у 2000 році. Указ Президента України

11.        Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Указ Президента України від 14 лютого 1997 р. № 142/97.

12.        Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України. Указ Президента України від 22 лютого 2001 року № 108/2001.

13.        Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України. Указ Президента України від 26 березня 2001 року № 198/2001.

 

III. Постанови Кабінету Міністрів України

14.        Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.91 № 282 “Про встановлення плати за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів” зі змінами та доповненнями, внесеними Постановами від 17.04.95 № 282 та від 28.10.96 № 1318.

15.        Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.94 № 277 “Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні.”

16.        Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 740 “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.”

 

ІV. Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку

17.        “Положення про реєстрацію, фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності”, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 1998 № 19.

18.        “Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів”, затверджено наказом Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2001 № 49/60.

19.        "Положення про здійснення державного контролю за діяльністю бірж та торговельно-інформаційних систем на ринку цінних паперів України", затверджено рішенням ДКЦПФР №119-1 від 17.09.98.

20.        “Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів", затверджено рішенням ДКЦПФР № 45 від 11.11.97.

21.         "Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів як виключної діяльності", затверджено наказом ДКЦПФР № 203-а від 13.09.96, зі змінами: від 21.03.97 № 5; від 28.09.97 № 80; від10.06.97 № 11/1; від 17.07.97 №17.

22.        “Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінним паперам", затверджено наказом ДКЦПФР № 331 від 23.12.96, зі змінами, внесеними згідно з рішенням ДКЦПФР № 11/1 ВІД 10.06.97.­

23.         "Порядок здійснення комерційними банками діяльності з випуску та обігу цінних паперів", затверджено рішенням ДКЦПФР № 3/1 від 21.03.97.

24.        "Про визначення критеріїв професійної діяльності на ринку цінних паперів", затверджено рішенням ДКЦПФР № 7 від 14.05.97.

25.        "Про затвердження Порядку надання звітності торговцями цінними паперами", затверджено рішенням ДКПФР № 11/1 від 10.06.97.

26.        "Положення про затвердження порядку розрахунку показників ліквідності та фінансового стану торговців цінними паперами", затверджено рішенням ДКЦПФР № 3 від 21.03.97.

27.        "Положення про депозитарну діяльність", затверджено рішенням ДКЦПФР № 61 від 26.05.98.

28.        "Про затвердження Дозволу на депозитарну діяльність депозитаріям", затверджено рішенням ДКЦПФР № 59 від 08.05.98.

29.        "Порядок видачі Дозволу на депозитарну діяльність торговцям цінних паперів", затверджено рішенням ДКЦПФР № 58 від 08.05.98.

30.         “Положення про розрахунково-клірингову діяльність", затверджено рішенням ДКЦПФР № 11-а від 27.01.98.­­

31.        "Положення про порядок надання дозволу на обіг акцій або облігацій підприємств українських емітентів за межами України", затверджено рішенням ДКЦПФР № 36 від 16.10.97, ЗІ ЗМІНАМИ ВІД 30.10.98 № 156.

32.        "Положення про порядок реєстрації акцій та облігацій іноземних емітентів в Україні", затверджено рішенням ДКЦПФР № 42 від 20.11.97.

33.        "Про звітування торгівцями цінними паперами про укладені ними угоди з купівлі-продажу цінних паперів перед фондовими біржами", затверджено ДКЦПФР № 100 від 31.07.98.

34.        "Про забезпечення укладення угод з купівлі-продажу цінних паперів лише на організаційно оформленому ринку", затверджено рішенням ДКЦПФР № 100-1 від 31.07.98.

35.        "Про встановлення мінімальної вартості акцій", затверджено рішенням ДКЦПФР № 6 від 14.05.97.

36.        "Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію (07-01/98)", затверджено рішенням ДКЦПФР № 36 від 12.02.98, ЗІ ЗМІНАМИ ВІД 19.04.99 № 81.

37.        "Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств створених із державних підприємств у процесі приватизації (07‑02/98)", затверджено ДКЦПФР № 37 від 12.02.98.

38.        "Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств створених у процесі корпоратизації підприємств(07-03/98)", затверджено рішенням ДКЦПФР № 38 від 12.02.98.

39.        "Положення про порядок збільшення статутного фонду акціонерного товариства у зв'язку з індексацією основних фондів(07-04/98)", затверджено рішенням ДКЦПФР№ 39 від 12.02.98.

40.        "Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, створених відповідно до Указу Президента України від 26.11.94. № 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" (07-05/98)" .затверджено рішенням ДКЦПФР № 40 від 12.02.98.

41.        "Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами (07-06/98)", затверджено рішенням ДКЦПФР № 41 від 12.02.98.

42.        "Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами (07-06/98)", затверджено рішенням ДКЦПФР № 29 від 12.02.98.

43.        "Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів випущених у документарній формі" ,затверджено рішенням ДКЦПФР № 95 від 31.07.98 із змінами від 03.08.99 № 57.

44.        “Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджено наказом ДКЦПФР № 2 від 09.01.97.

45.        Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі (Затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) від 31.07.98 р. № 95 із змінами, внесеними Рішенням ДКЦПФР від 03.08.99 р. № 157.

 

V. Директиви та Рекомендації Європейського Союзу

46.        Директиви Ради 68/151/ЄЕС від 9 березня 1968 року про координацію гарантій (застережних заходів), які Держави-члени вимагають від компаній відповідно до змісту другого пункту статті 58 Договору для захисту інтересів Держав-членів та інших держав з метою уніфікації таких гарантій в усьому Співтоваристві.

47.        Директиви Ради 77/91/ЄЕС від 13 грудня 1976 року про узгодження з метою розробки рівноцінних захист них засобів, які для охорони своїх та чужих інтересів Держави – члени вимагають від компаній відповідно до змісту другого пункту статті 58 Договору і які стосуються створення відкритих акціонерних товариств, з обмеженою відповідальністю та підтримання і зміни їх капіталу.­­

48.        Директиви Ради 78/666/ЄЕС від 25 липня 1978 року, розробленої на підставі статті 54(3) Договору про річні рахунки окремих типів компаній.

49.        Директиви Ради 78/855/ЄЕС від 9 жовтня 1978 року розробленої на підставі статті 54 (3) (j) Договору, яка стосується злиття публічних компаній з обмеженою відповідальністю (акціонерних товариств)

50.        Директиви Ради 79/279/ЄЕС від 5 березня 1979 року щодо узгодженості умов включення цінних паперів до офіційного біржового лістингу.

51.        Директиви Ради 80/390/ЄЕС від 17 березня 1980 року щодо координації вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу списку подробиць, який буде виданий під час внесення цінних паперів до офіційного біржового лістингу.

52.        Директиви Ради 82/121/ЄЕС від 15 лютого 1982 року щодо інформації, яка публікується на регулярній основі товариствами, акції яких допущені до офіційного біржового лістингу.

53.        Директиви Ради 82/891/ЄЕС від 17 лютого 1982 року яка базується на статті 54(3j) Договору та регулює поділ публічних компаній з обмеженою відповідальністю (акціонерних товариств).

54.        Директиви Ради 83/349/ЄЕС від 13 червня 1983 року яка базується на статті 53 (3) (j) Договору стосовно консолідованих рахунків.

55.        Директиви Ради 84/253 ЄЕС від 10 квітня 1984 року яка базується на статті 54 (3) (j) Договору стосовно затвердження осіб, відповідальних за проведення нормативних ревізій документів бухгалтерського обліку.

56.        Директиви Ради 85/611 ЄЕС від 20 грудня 1985 року про проведення у відповідність Законів та Положень стосовно діяльності зі спільного інвестування в цінні папери, що обертаються (UCITS).­

57.        Директиви Ради 88/627/ЄЕС від 12 грудня 1988 року щодо інформації, яка публікується, коли контрольний пакет компанії, цінні папери якої внесено до офіційного біржового лістингу купується або пропонується до продажу.

58.        Директиви Ради 89/298/ЄЕС від 17 квітня 1989 року щодо узгодженості вимог до розробки, перевірки та розповсюдження проспектів, що публікуються під час випуску переказних цінних паперів.­­

59.        Директиви Ради 89/592/ЄЕС від 13 листопада1989 року , що координує правила регулювання інсайдерської торгівлі.

60.        Директиви Ради 89/667/ЄЕС від 21 грудня 1989 року про закриті акціонерні товариства з обмеженою відповідальністю з одним учасником.

61.        Директиви Ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 року про вимоги щодо розкриття інформації стосовно філій, відкритих у Державах-членах певними типами компаній, які діють відповідно до законодавства іншої Держави.

62.        Директиви Ради 90/435/ЄЕС від 23 липня 1990 року про загально прийняту систему оподаткування товариств різних Держав-членів при злитті, поділі, передачі активів та обміні акцій.

63.        Директиви Ради 92/101/ЄЕС від 23 листопада 1992 року про зміни до Директиви 77/91/ЄЕС про створення відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю та підтримання та зміни їх капіталу.

64.        Директиви Ради 93/22/ЄЕС від 10 травня 1993 року про інвестиційні послуги в сфері цінних паперів.

65.        Директиви Ради ЄС від 9 червня 2000 року щодо закону про компанії стосовно пропозицій поглинання.

66.        Рекомендації Комісії ЄС 77/534/ЄЕС від 25 липня 1977 року щодо Європейського кодексу поведінки стосовно операцій з цінними паперами, що обертаються.

67.        Рекомендації Комісії ЄС 85/661/ЄЕС від 20 грудня 1985 року щодо другого підпараграфу статті 25 (1) Директиви 85/611/ЄЕС.

 

VI. Перелік резолюцій IOSCO (International Organization of Securities Commissions)

Міжнародна Організація Комісій з Цінних Паперів

68.        Квітень 1983 року: Резолюція про регулювання ринків цінних паперів

69.        Липень 1986 року: Резолюція про роль факторів в розвитку ринків капіталу

70.        Липень 1986 року: Резолюція про приватизацію компаній, що знаходяться в державній власності.

71.        Липень 1986 року: Резолюція про інтеграцію фінансової діяльності в багатофункціональних органах (2)

72.        Листопад 1986 року: Резолюція про взаємну допомогу

73.        Липень 1987 року: Бюлетень про утворення Технічного комітету IOSCO

74.        Вересень 1987 року: Резолюція про внесення змін до проекту емісії та його спрощення

75.        Вересень 1987: Резолюція про конвенцію іноземного боргу в цінні папери

76.        Вересень 1987 року: Резолюція про співробітництво з питань нагляду та правозастосування

77.        Вересень 1987 року: Резолюція про розвиток та доступ до ринків

78.        Жовтень 1998 року: Заява про підтримку ініціативи Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

79.        Листопад 1988 року: Резолюція про узгодження стандартів бухгалтерського обліку та аудиту

80.        Червень 1989 року: Бюлетень з питань клірингу та розрахунків

81.        Червень 1989 року: Резолюція про співробітництво

82.        Вересень 1989 року: Резолюція про міжнародну координацію ринків цінних паперів та деривативів

83.        Вересень 1989 року: Резолюція про правила етики посередництва

84.        Вересень 1989 року: Резолюція про автоматизацію ринку та її наслідки для регулятивної діяльності

85.        Вересень 1989 року: Резолюція про стандарти розміру капіталу

86.        Вересень 1989 року : Резолюція про міжнародні пропозиції акцій

87.        Листопад 1990 року: Резолюція про розподіл інформації між СРО

88.        Листопад 1990 року: Резолюція про принципи нагляду за електронними торговими системами для похідних цінних паперів

89.        Листопад 1990 року: Резолюція про міжнародне управління бізнес-принципами

90.        Вересень 1991 року: Резолюція про принципи меморандумів про взаєморозуміння

91.        Жовтень 1992 року: Резолюція про принципи нагляду за фінансовими конгломератами

92.        Жовтень 1992 року: Резолюція про підтримку Міжнародних стандартів аудиту

93.        Жовтень 1992 року: Резолюція про відмивання грошей

94.        Жовтень 1992 року: Резолюція про кліринг та розрахунки

95.        Жовтень 1993 року: Резолюція про транснаціональне шахрайство з цінними паперами з цінними паперами та ф”ючерсами

96.        Жовтень 1993 року: Резолюція про координацію грошового ринку та ринку похідних цінних паперів

97.        Жовтень 1993 року: Резолюція щодо бухгалтерського стандарту МСБО 7

98.        Жовтень 1994 року: Резолюція про дотримання основних принципів IOSCO щодо високих стандартів регулювання, співпраці та взаємної допомоги

99.        Липень1995 року: Спільне звернення IOSCO та Комітету з МСБО про розвиток Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

100.    Липень 1995 року: Резолюція про міжнародні угоди

101.    Березень 1996 року: Рекомендації про визнання двохсторонніх неттінгових угод при підрахунку вимог щодо капіталу фірм цінних паперів

102.    Вересень 1996 року: Резолюція про повноваження щодо правозастосування органу який здійснює нагляд за цінними паперами та ф’юферсами

103.    Вересень 1996 року: Резолюція про забезпечення гарантій виконання неттінгових угод щодо угод з деривативами на позабіржовому ринку­

104.    Лютий 1997 року: Резолюція про повноваження щодо правозастосування

105.    Травень 1997 року: Звернення щодо року 2000

106.    Листопад 1997 року: Резолюція про повноваження щодо правозастосування

107.    Листопад 1997 року: Резолюція про принципи ведення обліку, збір інформації, повноваження щодо правозастосування та співробітництво для покращення правозастосування законодавства про цінні папери та ф’ю­ферси­

108.    Вересень 1998 року: Резолюція про завдання та принципи регулювання ринку цінних паперів.

 

VII. Стандарти ISO (Intertional Organization Standartization)

Міжнародна організація стандартизації

109.    ISO-6166-94 Цінні папери. Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів

110.    Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу ISINS ЗГІДНО з Міжнародною системою нумерації цінних паперів відповідно до ISO 6166-94

111.    ISO–7775 Цінні папери. Типові повідомлення про цінні папери для документообігу щодо операцій з цінними паперами

112.    ISO-8532-95 Цінні папери. Формат для передавання номерів сертифікатів

113.    ISO-8109 Цінні папери. Формати єврооблігацій

114.    ISO-10962 Цінні папери і відповідні фінансові інструменти – Класифікація фінансових інструментів (CFI коди).

 

VIII. Українські стандарти

115.    ДТСУ 3705-98 Цінні папери. Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів (відповідно до ISO-6166)

116.    ДТСУ 3705-98 Цінні папери. Формат для передавання номерів сертифікатів відповідно до ISO-8532-95

117.    ДТСУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення

118.    ДТСУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів

119.    ДТСУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

 

IX. Нормативно-правові акти Української фондової біржі

120.    Статут закритого акціонерного товариства "Українська фондова біржа."

121.    Правила Української фондової біржі.

122.    Регламент роботи УФБ.

123.    Етичний кодекс УФБ. З.Арбітражний кодекс УФБ.

124.    Положення про допуск цінних паперів до котирування (лістинг) на Українській фондовій біржі.

125.    Положення про загальні збори УФБ.

126.    Положення про Біржову раду УФБ.

127.    Положення про Правління УФБ.

128.    Положення про Ревізійну комісію УФБ.

129.    Положення про Котирувальну комісію УФБ.

130.    Положення про Раду старійшин УФБ.

131.    Положення про Дисциплінарний суд УФБ.

132.    Положення про брокерські місця УФБ.

133.    Положення про цінні папери ЗАТ "УФБ".

134.    Положення про спеціалістів УФБ.

135.    Положення про філію УФБ.

136.    Положення про біржовий бюлетень УФБ.

137.    Порядок руху акцій та брокерських місць УФБ.

138.    Порядок оренди брокерського місця УФБ.

139.    Порядок реєстрації брокерських контор на УФБ.

140.    Порядок реєстрації угод, укладених на УФБ.

141.    Порядок проведення на УФБ торгів з аукціонного продажу акцій приватизованих підприємств.

142.    Тимчасовий порядок проведення на УФБ торгів векселями.

143.    Порядок запровадження біржових фондових індексів на УФБ.

144.    Порядок запровадження торгів похідними цінними паперами на УФБ.

145.    Порядок подання УФБ торговцями цінними паперами інформації про укладеш ними угоди з цінними паперами.

146.    Технологія організації, проведення та оформлення результатів аукціонних торгів з продажу державних пакетів акцій приватизованих підприємств на УФБ та її філіях.

147.    Інструкція по веденню діловодства на УФБ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+