Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Прогнозування в системи управління виробництвом

Управлiння потрiбно розглядати як цiленаправлений процес взаємодii або як об'єднання зусиль персоналу для досягнення поставленої мети.

Загальними функцiями, які притаманні будь-якому управлінню економікою, є: планування, органiзацiя, регулювання (координацiя), контроль, облiк, аналiз, мотивацiя.

В управлiннi виробництвом головним процесом є прийняття рiшень. Рішення - основа управління. Рiшення можуть прийматися як в умовах визначеностi, коли результат рiшень вiдомий з повною визначенiстю, так i в умовах невизначеностi, коли результати далеко невiдомi. В областi економiки рiшення,   як правило,   приймаються   в   умовах невизначеностi.

Результати прийнятих управлiнських рiшень багато в чому залежить вiд iнформацii, якою володiє особа, що приймає рiшення. Основним "постачальником" iнформацii для прийняття управлiнських рiшень, особливо перспективних, виступають плани. Планування - це центральна ланка управлiння. Формальне планування сприяє зниженню ризику при прийняттi рiшень.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2. Прогнозування в системи управління виробництвом