Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Нормативне регулювання обліку основних засобів

Сутність основних засобів, умови їх визнання, оцінка, нарахування амортизації та інші аспекти визначені МСФО 16 „Основні засоби”. Даний стандарт був прийнятий у 1982 році. У подальшому він неодноразово переглядався (1993, 1995, 1997 рр) і останній редакції введений з 1 липня 1999 року.

В ньому виділені такі розділи:

Мета розробки;

Сфера застосування;

Визначення;

Первісна оцінка;

Наступні видатки;

Оцінка після первісного визначення;

Амортизація;

Відшкодування балансової вартості;

Ліквідація та продаж;

Розкриття.

МСФО 16 „Основні засоби” розроблений з метою визначення облікового підходу до основних засобів, а саме:

- визначення їх сутності;

- визначення вартості;

- розрахунку амортизації та ін.

При цьому слід мати на увазі, що МСФО 16 на застосовується до:

- лісів та подібних ресурсів, які відтворюються природно;

- прав на корисні копалини, розвідування та видобування корисних копалин, нафти, природного газу та подібних невідтворюваних ресурсів.

В ньому також на розглядаються певні аспекти застосування комплексної системи, що відображає вплив зміни цін, оскільки дані питання визначаються окремими стандартами (15, 29).

Сферою застосування МСФО 16 „Основні засоби” є їх облік, крім випадків, коли застосовуються інші МСФО.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+