Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.1. Нормативне регулювання обліку основних засобів

Сутність основних засобів, умови їх визнання, оцінка, нарахування амортизації та інші аспекти визначені МСФО 16 „Основні засоби”. Даний стандарт був прийнятий у 1982 році. У подальшому він неодноразово переглядався (1993, 1995, 1997 рр) і останній редакції введений з 1 липня 1999 року.

В ньому виділені такі розділи:

Мета розробки;

Сфера застосування;

Визначення;

Первісна оцінка;

Наступні видатки;

Оцінка після первісного визначення;

Амортизація;

Відшкодування балансової вартості;

Ліквідація та продаж;

Розкриття.

МСФО 16 „Основні засоби” розроблений з метою визначення облікового підходу до основних засобів, а саме:

- визначення їх сутності;

- визначення вартості;

- розрахунку амортизації та ін.

При цьому слід мати на увазі, що МСФО 16 на застосовується до:

- лісів та подібних ресурсів, які відтворюються природно;

- прав на корисні копалини, розвідування та видобування корисних копалин, нафти, природного газу та подібних невідтворюваних ресурсів.

В ньому також на розглядаються певні аспекти застосування комплексної системи, що відображає вплив зміни цін, оскільки дані питання визначаються окремими стандартами (15, 29).

Сферою застосування МСФО 16 „Основні засоби” є їх облік, крім випадків, коли застосовуються інші МСФО.