Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1.1. Основні завдання Мінекономіки України

2.1.1. Основні завдання Мінекономіки України

Основними завданнями Мінекономіки України є такі:

участь у формуванні державної політики економічного й соціального розвитку України, розроблення механізмів її реалізації, прогнозів економічного й соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та відповідних програмних документів;

створення сприятливих економічних умов для функціонування суб’єктів господарювання всіх форм власності, розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища; участь у реалізації антимонопольної політики;

розроблення пропозицій щодо формування державної політики у сфері реалізації прав власності;

участь у формуванні державної регіональної політики, організація роботи, пов’язаної з її проведенням;

забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики, державної економічної політики щодо інтеграції України у світову економіку, здійснення економічного та соціального спів­робітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);

участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, економічними угрупованнями, відповідними міждержавними і регіональними організаціями, у тому числі кредитно-фінансовими установами інших держав, координація роботи, пов’язаної із залученням міжнародної технічної допомоги;

забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання;

участь у розробленні та забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг;

участь у розробленні державної політики у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації, захисту прав споживачів;

розроблення стратегії і механізмів реалізації державної, структурної, інвестиційної та інноваційної політики;

забезпечення реалізації державної цінової політики;

участь у формуванні політики управління державним сектором економіки;

участь у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

проведення державної політики щодо запобігання банкрутству, забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників, визнання боржників банкрутами;

здійснення аналізу та економічного обґрунтування потреб держави, пов’язаних з її обороною і безпекою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+