Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.10.3. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону

Джерелами електромагнітних випромінювань в радіотехнічних пристроях є генератор, тракти передачі енергії від генератора до антени, антенні пристрої, електромагніти в установках для термічної обробки матеріалів, конденсатори, високочастотні трансформатори, фідерні лінії. При їх роботі в навколишнє середовище поширюються ЕМП.

Встановлені правилами гранично допустимі рівні (ГДР) ЕМП поширюються на діапазон частот ЗО кГц— 300 ГТц (табл. 2.14).

Електромагнітне поле ВЧ і НВЧ, що несе з собою енергію, може самостійно поширюватися в просторі без провідника електроструму зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Воно змінюється з цією частотою, що і струм, який його створив. Електромагнітне поле в 5—н діапазонах частот оцінюється напруженістю поля. Одиницею вимір напруженості поля для електричної складової є вольт на метр (В/м Поле у 9—11 діапазонах частот оцінюється поверхневою густиної потоку енергії, (ГПЕ). Одиницею виміру ГПЕ є Ват на квадратни метр — (1 Вт/м2 = 0,1 мВт/см2 = 100 мкВт/см2).

Таблиця 2.1 Номенклатура діапазонів частот

 

Номер діапазоне

Діапазон частот {виключаючи нижню, включаючи верхню межу)

Діапазон хвиль {виключаючи нижню, включаючи верхню межу)

Відповідний метричний розподіл діапазонів

5

Від ЗО до 300 кГц

Від 104до 103м

Кілометрові хвилі (низькі частоти, НЧ)

6

Від 300 до 3000 кГц

Вщ 103до 102м

Гектаметрові хвилі (середні частоти, СЧ)

7

Від 3 до ЗО МГц

Вщ 102до 10 м

Декаметрові хвилі (високі частоти, ВЧ)

8

Від ЗО до 300 МГц

Від 10 до 1 м

Метрові хвилі (дуже високі частоти, ДВЧ)

9

Від 300 до 3000 МГц

Вщ 1 до 0,1 м

Дециметрові хвилі (ультрависокі частоти, УВЧ)

10

Від 3 до ЗО ГТц

Від 10 до 1 см

Сантиметрові хвилі (надвисокі частоти, НВЧ)

11

Від ЗО до 300 ГТц

Від 1 до 0,1 см

Міліметрові хвилі (надзвичайно високі частоти, НЗВЧ)

Коли дози електромагнітних випромінювань електромагнітнЦ
установок радіочастот перевищують допустимі значення, виникаюї
професійні захворювання.                                                               ;

Гранично допустимі рівні напруженості електричного пол (електрична складова ЕМП) виражаються середньоквадратични (ефективним) значенням, і рівень ГПЕ, який виражається середні значенням, визначається в залежності від частоти (довжини) хвш і режиму випромінювання за табл. 2.15.

ГДР, наведені в даній таблиці, не поширюються на радіозасоби телебачення, які нормуються окремо.

Гранично допустимі рівні ЕМП, які створюють телевізійні радіостанції в діапазоні частот від 48 до 1000 МГц, визначаються за формулою:

 

№ діапазону

Метричний розподіл діапазонів "

Частоти

Довжина хвиль

ГДР

5

Кілометрові хвилі (низькі частоти, НЧ)

30—300 кГц

10—1 км

25 В/м

6

Гептаметрові хвилі (середні частоти, СЧ)

0,3—3 МГц

1—0,1 км

15 В/м

7

Декаметрові хвилі (високі частоти, ВЧ)

3—ЗО МГц

100—10 м

3 ІдХ В/м'

8

Метрові хвилі (дуже високі частоти, ДВЧ)

30—300 МГц

10—їм

ЗВ/м

'Примітка. Я - довжина хвилі в метрах або ГДР = 7,43-3/д/,де/-частота в МГц.

Контроль інтенсивності опромінення повинен проводитись не рідше 1 разу на рік, а також при введенні в дію нових чи реконструйованих старих генераторних установок і при зміні умов праці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+