Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Склад та структура фінансових ресурсів

Фінансові ресурси властиві всім суб'єктам фінансових відносин. До фінансових ресурсів держави входять ресурси всіх секторів економіки:

·  державного сектору;

·  підприємств;

·  громадських організацій;

·  приватного сектору;
У кожному секторі економіки фінансові ресурси визначаються за рівнями управління. В державному секторі до складу фінансових ресурсів входять:

·  ресурси державного бюджету;

·  ресурси місцевих бюджетів;

·  ресурси державних фінансових інститутів;

·  ресурси місцевих об'єднань;

·  ресурси підприємства, організацій, установ.
В інших секторах економіки, як правило фінансові ресурси перебувають у розпорядженні первинної ланки. В узагальнюючому вигляді склад фінансових ресурсів представлено на рис 2.1

      Структура фінансових ресурсів розглядається в тісному зв'язку з вартісною структурою валового внутрішнього продукту за джерелами створення або напрямками використання. Завдяки такому розгляду стає можливим визначити рівень використання фінансових ресурсів у розподільчих процесах; дати характеристику ефективності функціонування фінансового механізму; прослідкувати рух кожної складової частини фінансових ресурсів. За джерелами створення до складу фінансових ресурсів відносять:

·  прибуток;

·  Склад та структура фінансових ресурсів

·  доходи від особистого підсобного господарства;

·  нарахування соціального страхування;

·  амортизацію;

·  чисті (непрямі) податки.
      Найзначніша частка фінансових ресурсів створюється за рахунок прибутку, відрахувань на соціальне страхування та інші соціальні потреби. Велику частку становлять непрямі податки. Крім цього частина фінансових ресурсів виражає перенесену вартість основних фондів (амортизаційні відрахування). Отже, основна частина фінансових ресурсів представляє собою грошове надходження новоствореної вартості. За видатками або напрямками використання до складу фінансових ресурсів відносять:

·  витрати на розвиток економіки;

·  державні дотації та виплати різниці в цінах;

·  витрати на соціальні гарантії населенню;

·  витрати на соціально-культурні заходи;

·  витрати на розвиток науки;

·  пенсії та надання допомоги;

·  витрати на оборону;

·  витрати на управління;

·  витрати на зовнішньоекономічну діяльність;

·  витрати господарських структур на соціальні заходи;

·  інші витрати господарських структур;

·  витрати на обслуговування державного боргу;

·  інші витрати бюджету.
      У кінцевму підсумку напрямки викоистання фінансових ресурсів можна поділити на три групи:

·  перша група - поповнення фонду відшкодування;

·  друга група - формування фонду споживання;

·  третя група - формування фонду нагромадження.
      Розгляд фінансових ресурсів за джерелами створення у зв'язку з напрямками використання має значення для визначення межі функціонування фінансових ресурсів. На рівні підприємства фінансові ресурси поділяються на: 1) власні; 2) позичені; 3) залучені. Джерелами створення фінансових ресурсів підприємств є внески засновників, прибуток, амортизаційні відрахування, цільове надходження, кредити всіх форм, кредиторська заборгованість підприємства. Для ефективного функціонування підприємства важливе значення має визначення оптимальної потреби в фінансових ресурсах, забезпечення структури, джерел їх формування та обґрунтованих напрямків їх використання. Важливо підкреслити, що фінансові ресурси окремого підприємства і держави в цілому взаємопов'язані. І для розв'язання проблем формування і використання фінансових ресурсів необхідний виважений, чітко налагоджений, економічно обґрунтований фінансовий механізм їх створення і використання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+