Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Це велика група польових культур, яка включає багато родин, тому не має загальної ботаніко-біологічної та екологічної характе­ристики. Використовуються в харчовій, крохмале-патоковій, хіміч­ній, ткацькій, машинобудівній, медичній, парфумерній та інших галузях промисловості, а також у кормовиробництві та ін. До техніч­них культур належать культурні рослини, що дають цукор, харчову, технічну, ефірну олію, прядиво, наркотичні речовини.

Провідними технічними культурами в Україні та СНД, які зай­мають найбільші посівні площі, є цукрові буряки, соняшник та ба­вовник. Вирощують також коноплі, тютюн та махорку. Ефіроолійні культури займають порівняно незначні площі, проте значення їх, особливо в медицині та парфумерній промисловості, досить велике.

Обсяг виробництва усіх видів технічної сировини надалі повинен збільшуватись передусім за рахунок підвищення врожайності і яко­сті технічних культур. У зв'язку з цим найважливішим завданням у виробництві технічних культур є забезпечення господарств новими сортами і гібридами та освоєння прогресивних енергоресурсозбері-гаючих, екологічно доцільних технологій їх вирощування.