Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Монополії і конкуренція

В економічній системі розвинутих країн світу опти­мально поєднуються ринкові важелі саморегулювання на­родного господарства з державним регулюванням. Незва­жаючи на це, економіка цих країн періодично зазнає криз. Однією з вагомих причин неспрацювання механізму поєд­нання ринкових і державних важелів регулювання еконо­міки є існування монополій у різних сферах народного го­сподарства більшості країн світу.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.3. Монополії і конкуренція