Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

В економічній системі розвинутих країн світу опти­мально поєднуються ринкові важелі саморегулювання на­родного господарства з державним регулюванням. Незва­жаючи на це, економіка цих країн періодично зазнає криз. Однією з вагомих причин неспрацювання механізму поєд­нання ринкових і державних важелів регулювання еконо­міки є існування монополій у різних сферах народного го­сподарства більшості країн світу.