Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Суб'єкти й об'єкти лізингових відносин

У лізинговій угоді беруть участь кілька суб'єктів:

Лізингодавець - фізична або юридична особа, що за рахунок залучених чи власних коштів отримує при реалізації лізингової угоди у власність майно і надає його як предмет лізингу  лізингоодержувачу за визначену плату, на певний строк і на визначених умовах у тимчасове володіння й користування з переходом чи без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет лізингу.

Лізингоодержувач - фізична або юридична особа, що відповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за визначену плату, на певний строк і на визначених умовах у тимчасове володіння й користування.

Продавець майна (постачальник) - фізична або юридична особа, що відповідно до договору купівлі-продажу продає  лізингодавцю в обумовлений термін вироблене (придбане) нею майно, що є предметом лізингу. Продавець (постачальник) зобов'язаний передати предмет лізингу  лізингодавцю чи  лізингоодержувачу відповідно до умов договору купівлі-продажу.

Банк (чи інша кредитна установа), що надає кошти на придбання предмета договору.

На ринку лізингових послуг можна виділити і спеціальні суб'єкти, такі як:

Страхові компанії, що здійснюють страхування ризиків, що виникають при лізинговій угоді: страхування майна лізингодавця, кредитів, наданих лізингодавцю кредитною установою, від можливих ризиків неплатежів і ін.

Українська Асоціація Лізингових Компаній (“Укрлізинг”), некомерційне об'єднання лізингових компаній, банків і інших підприємств, що займаються лізингом. “Укрлізинг” здійснює:

а) координацію діяльності організацій, що входять до неї, і об'єднання їх коштів для здійснення спільних взаємовигідних проектів;

б) розробку разом з органами державного керування стратегічних напрямків і програми розвитку лізингу в Україні;

в) підготовку проектів законодавчих актів;

г) участь у роботі міжнародних асоціативних громадських організацій.

Суб'єктом лізингу можуть бути резидент, нерезидент, а також суб'єкт підприємницької діяльності за участю іноземного інвестора, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Вивчення стану фінансового лізингу в розвинутих країнах дозволяє виділити основні групи обладнання, що здаються в оренду:

        транспортне (літаки, автомобілі, морські судна, залізничні вагони і т.п.);

        зв'язку (радіостанції, супутники, поштове і т.п.);

        сільськогосподарське;

        будівельне (крани, бетономішалки і т.п.) та інше.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+