Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.3.1. Правовий статус Головного управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації

2.3.1. Правовий статус Головного управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації

Правовий статус Головного управління економіки
обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації регламентується Типовим положенням, затвердженим Постано­вою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1666 «Про затвердження Типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації».

Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації (далі — управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що утворюється головою облас­ної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові відповідної місцевої держ­адміністрації і Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції з питань реалізації єдиної державної політики економіч­ного і соціального розвитку України.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, розпорядженнями голови відповідної міс­цевої держадміністрації, а також згаданим вище Положенням.