Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Проблема ефективності використання ресурсів

2.4 Проблема ефективності використання ресурсів

Під ефективністю звичайно розуміють поняття, що характеризує співвідношення обсягу виробничих економічних благ (результатів) і кількості ресурсів (витрат).

Наявні ресурси, як правило, обмежені чи рідкі. Рідкість — характеристика економічних благ, що відображає обмеженість ресурсів для задоволення безмежних потреб суспільства Під обмеженістю мають на увазі недостатність виробничих ресурсів для одночасного задоволення всіх потреб усіх членів суспільства. Тому виникає проблема вибору: що робити?

Економічний вибір — це вибір найкращого серед альтернативних варіантів, при якому досягається максимізація корисності в результаті використання обмежених ресурсів.

Ілюстрацією рішення проблеми ефективності в економіці служить крива (лінія) виробничих можливостей — крива, що демонструє різні комбінації двох благ, що можуть бути зроблені в економіці при повному використанні ресурсів; кожна точка на даній кривій показує максимально можливий обсяг виробництва двох продуктів з даної кількості ресурсів.

Для побудови кривої виробничих можливостей необхідно прийняти кілька допущень:

Економіка функціонує в умовах повної зайнятості і повного обсягувиробництва.

Кількість ресурсів постійна.

Технологія виробництва залишається постійною.

Економіка робить два продукти — засоби виробництва (Х ) і споживчітовари (У).


Кількість одного продукту, від якого потрібно відмовитися, щоб зробити визначену кількість іншого продукту, називається альтернативними витратами виробництва цього продукту. Під альтернативною витратою економічна наука розуміє не дійсну витрату ресурсів, а потенційну втрату тих товарів, що могли б бути зроблені з тих же ресурсів при іншому використанні, таким чином, це витрати упущених вигод (рис. 1).

Рисунок 1 - Крива виробничих можливостей економіки

Альтернативні витрати — це єдиний вид витрат в економіці, що виміряються не в грошах, а в кількості іншого продукту.

В економіці обмежених ресурсів діє закон зростаючих альтернативних витрат, відповідно до якого кількість продукту, яким приходиться жертвувати, щоб одержати додаткову одиницю іншого продукту, зростає. Іншими словами, чим більше іншого продукту ми хочемо зробити, тим від більшої кількості першого продукту варто відмовитися. Цей закон пояснюється абсолютною непридатністю ресурсів для виробництва іншого продукту. Графічно закон зростаючих альтернативних витрат відображається в увігнутості кривої виробничих можливостей.

Крива виробничих можливостей служить ілюстрацією наступних ідей:

Усі комбінації випуску продуктів, розташовані з зовнішньої сторони кривої виробничих можливостей, неможливі.

Усі комбінації випуску двох продуктів, розташовані на площині, показують недовикористання ресурсів та неефективний варіант виробництва.

Зростаючі ресурси призводять до зсуву кривої вправо, а незайнятість ресурсів означає зсув лінії виробничих можливостей уліво.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+