Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Підприємництво та акціонерна власність

Народне господарство будь-якої країни — складна економічна система, в якій виділяють різні сфери (на­приклад, матеріального та нематеріального виробницт­ва), галузі, підприємства та їх філіали, де працюють мільйони робітників десятків тисяч професій. Первин­ною ланкою цього складного організму є підприємства, на яких зайнято від 1 —2 до декількох com тисяч праців­ників. Підприємства тісно пов'язані між собою різними видами економічних зв'язків: технологічних, техніко-економічних, фінансових, управлінських, власницьких та ін. З погляду власності найдосконалішою для їх вза­ємодії є акціонерна форма.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.4. Підприємництво та акціонерна власність