Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.4. Підприємництво та акціонерна власність

Народне господарство будь-якої країни — складна економічна система, в якій виділяють різні сфери (на­приклад, матеріального та нематеріального виробницт­ва), галузі, підприємства та їх філіали, де працюють мільйони робітників десятків тисяч професій. Первин­ною ланкою цього складного організму є підприємства, на яких зайнято від 1 —2 до декількох com тисяч праців­ників. Підприємства тісно пов'язані між собою різними видами економічних зв'язків: технологічних, техніко-економічних, фінансових, управлінських, власницьких та ін. З погляду власності найдосконалішою для їх вза­ємодії є акціонерна форма.